Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9822 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af segl af et sort materiale.

21.12.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S T / Hr: Confrensraad / Collin / Amaliegaden

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

til Comiteen for Thorvaldsens Museum

N 143

Da jeg haver erfaret, at den mig tilhørende Portraitstatye af Thorvaldsen er ankommet hertil, og er udstillet paa Charlottenborg, uden mit vidende, saa udbeder jeg mig samme indpakket udleveret snarest muligt; Fremdeles maa jeg forlange inden Aarets udgang [sic] en Ordre fra Executorerne, til vedkommende i Rom om at stille saavel den Form som der er taget over denne Statye, som alle de der tagne Afstøbninger til min Disposition. I modsat Fald seer jeg mig nødsaget til at søge min Ret paa lovlig maade.

Chr: Stampe

Kiøbenhavn d 21 Dc 1844

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt 23 Decbr 1844 i Cftd Thorvaldsen Bo

GustBrock

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 143
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig
Sidst opdateret 02.09.2013 Print