The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9822 of 10246
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af segl af et sort materiale.

21.12.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S T / Hr: Confrensraad / Collin / Amaliegaden

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

til Comiteen for Thorvaldsens Museum

N 143

Da jeg haver erfaret, at den mig tilhørende Portraitstatye af Thorvaldsen er ankommet hertil, og er udstillet paa Charlottenborg, uden mit vidende, saa udbeder jeg mig samme indpakket udleveret snarest muligt; Fremdeles maa jeg forlange inden Aarets udgang [sic] en Ordre fra Executorerne, til vedkommende i Rom om at stille saavel den Form som der er taget over denne Statye, som alle de der tagne Afstøbninger til min Disposition. I modsat Fald seer jeg mig nødsaget til at søge min Ret paa lovlig maade.

Chr: Stampe

Kiøbenhavn d 21 Dc 1844

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt 23 Decbr 1844 i Cftd Thorvaldsen Bo

GustBrock

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 143
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence
Last updated 02.09.2013 Print