21.12.1844

Afsender

Christine Stampe

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af segl af et sort materiale.

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S T / Hr: Confrensraad / Collin / Amaliegaden

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

til Comiteen for Thorvaldsens Museum

N 143

Da jeg haver erfaret, at den mig tilhørende Portraitstatye af Thorvaldsen er ankommet hertil, og er udstillet paa CharlottenborgI, uden mit vidende, saa udbeder jeg mig samme indpakket udleveret snarest muligt; Fremdeles maa jeg forlange inden Aarets udgang [sic] en Ordre fra Executorerne, til vedkommende i Rom om at stille saavel den Form som der er taget over denne Statye, som alle de der tagne Afstøbninger til min Disposition. I modsat Fald seer jeg mig nødsaget til at søge min Ret paa lovlig maade.

Chr: Stampe

Kiøbenhavn d 21 Dc 1844

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt 23 Decbr 1844 i Cftd Thorvaldsen Bo

GustBrock

Arkivplacering

Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 143

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 02.09.2013