Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 30.11.1804

Det er meget tvivlsomt, om dette brev overhovedet blev sendt, endsige skrevet.
Schubarts brev af 2.11.1804 må Thorvaldsen have modtaget o. 5.-8.11.1804, da postgangen mellem Livorno og Rom normalt tog mellem to og seks dage, se Postekspeditionstider.
Hvis Thorvaldsen havde skrevet et brev, ville det stamme fra tiden efter 8.11.1804 og før Schubarts seneste brev af 26.11.1804.
I al fald kendes der intet brev fra 8.11.1804 og frem – hverken som kladde eller som afsendt brev.

Se mere om, hvornår Thorvaldsen fik sendt et svar i den generelle kommentar til brevudkast af 7.12.1804.

Sidst opdateret 13.07.2015