The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6234 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

23.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen has visited Princess Charlotte Frederikke in order to read aloud from his dramatic poem Agnete and the Merman. Thorvaldsen was delighted and asked him to read it to him again in more quiet circumstances.

[Translation]

[...] Om Aftenen var vi hos Prindssessen, der ikke synes særlig æstetisk, hun begyndte med om jeg strax vilde tage fat at læse, da hun skulde bort Klokken 7, det varede da til 8½; Thorvaldsen syntes henrykt, roste Harmonien, de smukke Vers og den store Idee, bad mig læse det for sig i Ro, det samme bad alle Kunstnerne mig om, og drak min Skaal. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 220, ll. 15-21.
  • Niels Oxenvad: ‘Andersen og Thorvaldsen’, in: Jeg er i Italien! H.c. Andersen på rejse 1833-34, Thorvaldsens Museum og H.C. Andersens Hus 1990, p. 14-15 (ovenstående stykke af dagbogen citeret p. 19).

Subjects
Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen and Authors
Persons
Charlotte Frederikke · Bertel Thorvaldsen
Last updated 05.01.2018 Print