No. 6288 af 10318
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.’s monogram og teksten “PICTOR SCULPT ARCHITECTORUMQUE-SIGIL:REG:ACAD:”

4.11.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad B. Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrog / og Dannebrogsmand pp. / i / Rom.

Resumé

Kunstakademiets fortæller Thorvaldsen, at han er blevet udnævnt til Dannebrogsmand, og fremsender udnævnelsespapirerne.

Se original

Ved Skrivelse af 25 October d.A. fra Ordens Canzleren, Hs Excellence Geheime Statsminister Mösting, er det Akademiet særdeles behageligt at kunne underrette Deres Høivelbaarenhed om, at det allernaadigst har behaget Hans Majestæt ved allerhøieste Rescript af 22d. f.M. at benaade Dem med Dannebrogmændenes Hæderstegn.

Ved at have den Ære at oversende Deres Høivelbaarenhed dette Tegn paa Hans Majestæts allerhøieste Naade, kan Akademiet, som i dets Directeur føler sig hædret, ikke undlade at bevidne Dem dets Lykønskning.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 4 November 1833.

Christian Frederik

J I Lund. CF Hansen C W Eckersberg H Freund Hetsch
  Klingberg Ursin Høyen  

/ Thiele

Generel kommentar

Ordenskapitlets udnævnelsesbrev samt følgebrev, begge af 25.10.1833, var vedlagt som bilag til dette brev. Se de to breve for mere om baggrunden for billedhuggerens udnævnelse til Dannebrogsmand 22.10.1833.

Arkivplacering
m18 1833, nr. 105
Thiele
Udnævnelsen omtalt i Thiele III, p. 493.
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsen som direktør · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
C.W. Eckersberg · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Henrich Mathias Wilhelm Klingberg · J.L. Lund · J.S. Møsting · Just Mathias Thiele · G.F. Ursin
Sidst opdateret 20.01.2017 Print