No. 6288 of 10318
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.’s monogram og teksten “PICTOR SCULPT ARCHITECTORUMQUE-SIGIL:REG:ACAD:”

4.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad B. Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrog / og Dannebrogsmand pp. / i / Rom.

Abstract

The Academy of Fine Arts in Copenhagen informs Thorvaldsen that he has been awarded the Silver Cross of the Order of the Dannebrog and forwards the official papers.

See Original

Ved Skrivelse af 25 October d.A. fra Ordens Canzleren, Hs Excellence Geheime Statsminister Mösting, er det Akademiet særdeles behageligt at kunne underrette Deres Høivelbaarenhed om, at det allernaadigst har behaget Hans Majestæt ved allerhøieste Rescript af 22d. f.M. at benaade Dem med Dannebrogmændenes Hæderstegn.

Ved at have den Ære at oversende Deres Høivelbaarenhed dette Tegn paa Hans Majestæts allerhøieste Naade, kan Akademiet, som i dets Directeur føler sig hædret, ikke undlade at bevidne Dem dets Lykønskning.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 4 November 1833.

Christian Frederik

J I Lund. CF Hansen C W Eckersberg H Freund Hetsch
  Klingberg Ursin Høyen  

/ Thiele

General Comment

Ordenskapitlets udnævnelsesbrev samt følgebrev, begge af 25.10.1833, var vedlagt som bilag til dette brev. Se de to breve for mere om baggrunden for billedhuggerens udnævnelse til Dannebrogsmand 22.10.1833.

Archival Reference
m18 1833, nr. 105
Thiele
Udnævnelsen omtalt i Thiele III, p. 493.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen as Director · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
C.W. Eckersberg · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Henrich Mathias Wilhelm Klingberg · J.L. Lund · J.S. Møsting · Just Mathias Thiele · G.F. Ursin
Last updated 20.01.2017 Print