The Thorvaldsens Museum Archives

Back to M

J.S. Møsting

Denne biografi er under udarbejdelse.

Møsting havde forbindelse med Thorvaldsen fra omkring 1830 bl.a. i kraft af sin stilling som ordenskansler, dvs. øverste embedsmand ved Ordenskapitlet.

At Thorvaldsens forhold til Møsting var rent forretningsmæssigt, vidner en anekdote om, som Thiele beretter: Efter billedhuggerens hjemkomst til København 17.9.1838 hobede middagsinvitationer sig op, og Thorvaldsen kunne ikke altid skelne den ene fra den anden. Thiele IV, p. 139 fortæller om et middagsselskab, som de begge deltog i:

...en Dag,... havde [han] spist i et stort Selskab hos Geheimeraad Møsting. Da vi tilsammen gik derfra, standsede Thorvaldsen paa St. Annaplads og giorde mig det Spørgsmaal: “Hvad er han egentlig — han, Stemann?” — “Stemann?” spurgte jeg forundret. — “Ja! han, hos hvem vi spiste Middag?” — “Men Thorvaldsen!” svarede jeg, “ Vi var jo hos Møstings!” — “Naa!” sagde Thorvaldsen, “Var det Møstings?”

Møstings lange karriere som embedsmand i det danske statsapparat spændte fra 1780’erne til hans død. Han beklædte en række indflydelsesrige poster, blandt andet posten som finansminister 1813-1831.

Portrættet af Møsting til højre skyldes Em. Bærentzen og stammer fra 1837.

Last updated 12.12.2016

Emil Bærentzen: J.S. v. Møsting

J.S. Møsting

Johan Sigismund von Møsting 1759-1843 Danish Prime minister, minister of finance
To Thorvaldsen8 Doc.

Mentioned in14 Doc.