4.11.1833

Sender

Kunstakademiet, København

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.’s monogram og teksten “PICTOR SCULPT ARCHITECTORUMQUE-SIGIL:REG:ACAD:”

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr EtatsraadI B. Thorvaldsen / CommandeurII af Dannebrog / og DannebrogsmandIII pp.IV / i / Rom.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kunstakademiets fortæller Thorvaldsen, at han er blevet udnævnt til Dannebrogsmand, og fremsender udnævnelsespapirerne.

Document

Ved Skrivelse af 25 October d.A.V fra Ordens Canzleren, Hs Excellence Geheime Statsminister MöstingVI, er det Akademiet særdeles behageligt at kunne underrette Deres Høivelbaarenhed om, at det allernaadigst har behaget Hans MajestætVII ved allerhøieste Rescript af 22d. f.M. at benaade Dem med Dannebrogmændenes HæderstegnVIII.

Ved at have den Ære at oversendeIX Deres Høivelbaarenhed dette Tegn paa Hans Majestæts allerhøieste Naade, kan Akademiet, som i dets DirecteurX føler sig hædret, ikke undlade at bevidne Dem dets Lykønskning.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 4 November 1833.

Christian FrederikXI

J I LundXII. CF HansenXIII C W EckersbergXIV H FreundXV HetschXVI
  KlingbergXVII UrsinXVIII HøyenXIX  

/ ThieleXX

General Comment

Ordenskapitlets udnævnelsesbrev samt følgebrev, begge af 25.10.1833, var vedlagt som bilag til dette brev. Se de to breve for mere om baggrunden for billedhuggerens udnævnelse til Dannebrogsmand 22.10.1833.

Archival Reference

m18 1833, nr. 105

Thiele

Udnævnelsen omtalt i Thiele III, p. 493.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd 12.11.1819.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829.

 3. Som det fremgår af dette brev, blev Thorvaldsen udnævnt til Dannebrogsmand 22.10.1833.

 4. Dvs. “praeter plura” latin for med flere titler. Der henvises til Thorvaldsens mange udnævnelser, se referenceartiklen herom.

 5. Se diplomet med Thorvaldsens udnævnelse af 25.10.1833.

 6. Dvs. ordenskansleren for Ordenskapitlet, J.S. Møsting.

 7. Dvs. den danske konge Frederik 6.

 8. Dvs. det ordenstegn, som kunne tilfalde alle danske borgere, der havde gjort en særlig indsat. Udmærkelsen bliver i dag kaldt Dannebrogordenens Hæderstegn. Har man fået tildelt hæderen, kaldes man også Dannebrogsmand.
  Ordenstegnet var dengang som i dag et sølvkors med monarkens kronede monogram.

 9. Kunstakademiet fremsendte med dette brev, både det egentlige udnævnelsesdiplom af 25.10.1833 og Ordenskapitlets følgebrev af samme dato.

 10. Dvs. Thorvaldsen, der blev udnævnt til Kunstakademiets direktør 28.3.1833.

 11. Dvs. den danske kronprins Christian (8.) Frederik, der også fungerede som akademiets præses / overhoved.

 12. Dvs. den danske maler J.L. Lund.

 13. Dvs. den danske arkitekt C.F. Hansen.

 14. Dvs. den danske maler C.W. Eckersberg.

 15. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 16. Dvs. den danske arkitekt G.F. Hetsch.

 17. Dvs. den danske læge og anatomiprofessor på akademiet, Henrich Mathias Wilhelm Klingberg.

 18. Dvs. den danske matematiker og professor på akademiet G.F. Ursin.

 19. Dvs. den danske kunsthistorieprofessor på akademiet, N.L. Høyen.

 20. Dvs. Kunstakademiets sekretær Just Mathias Thiele.

Last updated 20.01.2017