The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.11.1833

Dvs. den danske kunsthistorieprofessor på akademiet, N.L. Høyen.

Last updated 03.11.2016