Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til H

Peder Hjort

Denne biografi er under udarbejdelse.

Peder Hjort begyndte i 1814 at beskæftige sig med kunst, da han blev opfordret af Christian Molbech til at bidrage til månedsskriftet Athene med anmeldelser af digte og billedkunst herunder bl.a. kunstudstillingerne på Charlottenborg. Han udgav i oktober 1815 en af de første anmeldelser på dansk af et Thorvaldsen-værk, nemlig Døbefonten til Brahetrolleborg kirke, jf. A555,1, som i efteråret 1815 blev udstillet som det første større marmorværk af Thorvaldsen i Danmark.
Han udgav sin anmeldelser anonymt, men det er kendt, at han var ophavsmanden til artiklerne om kunst og æstetik i Athene 1815-1817, jf. Dansk Biografisk Lexikon, op. cit.

Hjort mødte 1818 Thorvaldsen under sin udlandsrejse, som han påbegyndte 1817. Han ankom til Rom 11.3.1818 sammen med den unge, danske adelsmand Poul Godske von Bertouch-Lehn og den svenske forfatter Per Daniel Amadeus Atterbom.

Fra Rom skrev Hjort et entusiastisk brev af 23.4.1818 om Thorvaldsen og hans kunst. Brevet blev trykt som en kunstpolitisk pamflet, der argumenterede for, at man fra officielt hold bestilte flere værker hos billedhuggeren.

Hjort deltog 27.4.1819 i en munter fest i Rom og skrev ved den lejlighed en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213.

Under sit ophold i Rom blev han nær ven med den tyske maler Peter von Cornelius.

Han lærte også den tyske tegner Carl Barth (1787-1853) at kende. Barth portrætterede Hjort i en tegning c. 1818-19:

Carl Barth: Portræt af Peder Hjort, c. 1818-19, blyant og blæk, 9,5 × 9,3 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2009.10
Carl Barth: Portræt af Peder Hjort, c 1818-19
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Peder Hjort var en fremtrædende forfatter og kritiker i sin samtid. Han gjorde sig blandt andet bemærket, da han i 1817 udgav skriftet Tolv Paragrapher om Jens Baggesen, hvori han fremførte en voldsom kritik af forfatteren Jens Baggesen. Senere samme år anklagede han Baggesen for plagiat, men blev ved den efterfølgende retssag idømt en bøde for injurier.

1822-1849 var han lektor i tysk på Sorø Akademi. Fra Akademiets nedlæggelse i 1849 boede han i København resten af sit liv.

Portrættegningen af Hjort, der ses øverst til højre i beskåret udgave, er udført af den tyske maler Heinrich Maria von Hess. Tegningen befinder sig på Københavns Museum, inv.nr. 1980:15. Hess og Hjort mødte hinanden i München 1820, jf. Borup, op. cit., p. 72.

Hjort ligger begravet på kirkegården ved Sorø Klosterkirke.

NN: Peder Hjort, gravsten, kirkegården ved Sorø Klosterkirke
Peder Hjort, gravsten

Referencer

  • C.F. Bricka (ed.): Dansk Biografisk Lexikon, VII. Bind, København 1893, p. 473.
  • Morten Borup: Peder Hjort, København 1959.
  • THM journal nr. 13-54/2013 (ang. tilskrivningen af portrættegningen af Hjort til Hess).

Sidst opdateret 11.06.2023

Heinrich Maria von Hess: Peder Hjort

Peder Hjort

1793-1871 Dansk Forfatter, kritiker og pædagog
Til Thorvaldsen4 dok.

Til og fra andre9 dok.
Omtalt i6 dok.