Dokumenter fra/til Carsten Hauch til/fra andre end Thorvaldsen

August 1826 - Forår 1827

Carsten Hauch

Omnes

Kommentarerne til disse erindringer er under udarbejdelse.

1.5.1837

Ludvig Bødtcher

Carsten Hauch

Bødtcher informerer Hauch om Thorvaldsens testamente.

1839

Carsten Hauch

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.