Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7214 af 10244
Afsender Dato Modtager
Ludvig Bødtcher [+]

Afsendersted

København

1.5.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Carsten Hauch [+]

Modtagersted

Sorø

Resumé

Bødtcher informerer Hauch om Thorvaldsens testamente.

[...]

I Thorvaldsens Testamente (som jeg selv har skrevet) betinger han sig blodt for al sin Kunstejendom et hensigtsmæssigt og sikker Locale: han vil at det skal nævnes Det Thorvaldsenske Museum, og aldrig blandes med andre Kunstsager. Saadanne Vilkaar vil vist enhver Stad indgaa i, og jeg ved, at München ligger hans Hjerte som Kunstner ligesaa nær som Kiøbenhavn.

[...]

Generel kommentar

Dette er et uddrag af et brev. Det er skrevet af efter Hartmann, op. cit., og kun de Thorvaldsen-relevante passager er gengivet.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3751, 4°, nr. 20.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Sys Hartmann: I Sydens Land. Ludvig Bødtcher i Rom, København 1993, p. 12.

Emneord
Planer om Thorvaldsens Museum i en anden by end København · Thorvaldsens testamenter
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.10.2018 Print