The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7216 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Bødtcher [+]

Sender’s Location

København

1.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Carsten Hauch [+]

Recipient’s Location

Sorø

Abstract

Bødtcher informs Hauch about Thorvaldsen’s will.

[...]

I Thorvaldsens Testamente (som jeg selv har skrevet) betinger han sig blodt for al sin Kunstejendom et hensigtsmæssigt og sikker Locale: han vil at det skal nævnes Det Thorvaldsenske Museum, og aldrig blandes med andre Kunstsager. Saadanne Vilkaar vil vist enhver Stad indgaa i, og jeg ved, at München ligger hans Hjerte som Kunstner ligesaa nær som Kiøbenhavn.

[...]

General Comment

Dette er et uddrag af et brev. Det er skrevet af efter Hartmann, op. cit., og kun de Thorvaldsen-relevante passager er gengivet.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 3751, 4°, nr. 20.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Sys Hartmann: I Sydens Land. Ludvig Bødtcher i Rom, København 1993, p. 12.

Subjects
Plans for Thorvaldsens Museum in another city than Copenhagen · Thorvaldsen's Wills
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.10.2018 Print