No. 4706 af 10318
Afsender Dato Modtager
Carsten Hauch [+]

Afsendersted

Sorø

Sandsynligvis 1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men bogen, dedikationen optræder i, blev udgivet i 1829. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog bogen umiddelbart efter.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Se original

Danmarks Stolthed
 
  den ædle Thorvaldsen
 
helliges
 
med Beundring og Erkiendtlighed
 
disse Sørgespil.

Generel kommentar

Dette er en trykt dedikation i Hauchs bog: Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer, København 1829.
Værket findes i Thorvaldsens bogsamling, M700.

Arkivplacering
M700
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dedikation · Gaver til Thorvaldsen, bøger · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsens bogsamling
Sidst opdateret 19.10.2014 Print