The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4677 of 10246
Sender Date Recipient
Carsten Hauch [+]

Sender’s Location

Sorø

Sandsynligvis 1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men bogen, dedikationen optræder i, blev udgivet i 1829. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog bogen umiddelbart efter.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

En dedikation til Thorvaldsen.

See Original

Danmarks Stolthed
 
  den ædle Thorvaldsen
 
helliges
 
med Beundring og Erkiendtlighed
 
disse Sørgespil.

General Comment

Dette er en trykt dedikation i Hauchs bog: Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer, København 1829.
Værket findes i Thorvaldsens bogsamling, M700.

Archival Reference
M700
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 19.10.2014 Print