The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

A.W. Hauch

Denne biografi er under udarbejdelse.

Last updated 01.12.2016

A.W. Hauch

Adam Wilhelm 1755-1838 Danish Officer, overhofmarskal, overkammerherre, overstaldmester, fysiker, samler og kunstkammerchef
To and from others1 Doc.
Mentioned in16 Doc.