Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1793

Senest 1793

Modellerer maleren og vennen Nicolaus Wolffs portræt (uvist om medaljon eller buste).

Primærkilder

  • Just Mathias Thiele: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, Første Deel, tekst- og planchebind, København 1831, p. 148-149, note 18. Portrættet fandtes stadig 1831 i en københavnsk families eje, ibid.

Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 25-26 (Wolff rejste mod Tyskland medio januar 1793, hvorfor portrættet må være blevet til forinden, ibid, samt vol. III, p. 122, note 128).

Sidst opdateret 02.09.2014