eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701786 1787 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 17991898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Senest 1793 Modellerer maleren og vennen Nicolaus Wolffs portræt (uvist om medaljon eller buste).
Antagelig 1793 Johanne Cathrine Rosing, A816.
1793 Mor med sine to børn, A750.
1793 Simon Jensens børn, A766 og A769.
1793 Charlotte Kirstine Reiersen, A897.
1793 Eleonora Maria Jensen, A765, samt A768.
1793 Elisabeth Christine Saxtorph, A904.
1793 Holger Christian Reiersen, A896.
1793 Louise Augusta, A818.
1793 Matthias Saxtorph, A903.
1793 Michael Rosing, A815.
1793 Simon Jensen, A764, samt A767.
Juni - juli 1793 Peter og Johannes helbreder en halt, NysøIr. Skitse til A830.
Juni - juli 1793 Peter og Johannes helbreder en halt, NysøIv. Skitse til A830.
Juni 1793 - 7.8.1793 Peter og Johannes helbreder en halt, A830.
14.8.1793 Tildeles Kunstakademiets store guldmedalje, F35, for relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830.
Efterår 1793 Medlem af Det dramatiske-literaire Selskab, også kaldet Borups Selskab.
30.12.1793 Tildeles et et-årigt stipendium på 100 rigsdaler fra Kunstakademiet. Stipendiet blev kaldt Kobberstikker-Pensionen.