Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 18011898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1795 Ubekendt, A913.
Antagelig 1795 - 1796 Christian Ulrich Detlev von Eggers, C747.
Antagelig 1795 - 1796 Hans Marcussen Ammitzbøll, akvarel og blyant på papir, Vejle Kunstmuseum.
1795 A.P. Bernstorff, A724.
1795 A.P. Bernstorff, A856.
1795 C. Pram, tegning i privateje, forlæg for kobberstikket E2299.
1795 Christian Ulrich Detlev von Eggers, tegning, forlæg for kobberstikket E2296.
1.1.1795 Akvarel til Sophie Probsthayn, C821.
5.1.1795 Fremviser relieffet Numa Pompilius og Egeria, A748, for Kunstakademiet, hvorved hans et-årige stipendium på 100 rigsdaler forlænges.
23.2.1795 Får besøg af portrætmaleren Hans Hansen i hjemmet Åbenrå 13, København.
2.11.1795 Søger om Kunstakademiets rejsestipendium. Bevilges samme dag.
December 1795 Carl Wilhelm Anton Eegholm, C754.