eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 18021898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Senest 1796 Bernt Anker?, A782.
Senest 1796 Cecilia Kirstine Monrad, A745 og A747.
Senest 1796 Peter Johan Monrad, A744 og A746.
Senest 1796 Thomas Thaarup, portrættegning, Teatermuseet, forlæg for kobberstikket E2298.
Antagelig 1796 Ubekendt, A888.
1796 A.P. Bernstorff, A743.
1796 A.P. Bernstorff, A817.
Senest januar 1796 Ole Johan Samsøe, C755.
Forår 1796 Med hjælp fra A.P. Bernstorff og opmuntret af bl.a. Peder Horrebow Haste opnår Thorvaldsen admiralitetets tilladelse til at rejse til Italien med fregatten Thetis på dens togt til Middelhavet.
6.3.1796 Står fadder for Henriette Johanne og Peder Friis’ datter, Petrine Christine Engelbrechtine Friis (1796-1820).
9.3.1796 Deltager i bryllupsfesten for Frederike Dorothea og Peter Hanning Hammer.
Senest medio marts 1796 Frederike Dorothea Hammer, C746.
Senest medio marts 1796 Peter Hanning Hammer, portrættegning, privateje.
Senest medio marts 1796 Peter Hanning Hammer, portrætmedaljon, ukendt opholdssted.
Senest 27.3.1796 Ernst Heinrich Løffler, A864 og A630.
31.3.1796 A.P. Bernstorff, A856, fremvises på Kunstakademiet for Arveprins Frederik.
20.5.1796 - 30.8.1796 Charlotte Amalie Fisker, portrættegning, ukendt opholdssted.
Antagelig juni 1796 Mindeblad for Ole Johan Samsøe, tegning, forlæg for kobberstukken vignet i tidsskriftet Thalia.
Sommer 1796 F.C. Willerup, buste, antagelig gips, ukendt opholdssted.
1.7.1796 Thorvaldsens rejsestipendium begynder officielt.
Senest august 1796 Hans Christopher Sonnin, portrættegning, privateje.
Senest august 1796 Jens Ulstrup, portrættegning, privateje.
Senest august 1796 Johanne Ulstrup, portrættegning, privateje.
Medio august 1796 Afskedsfest for Thorvaldsen på Den Kongelige Skydebane. En sang af Peder Horrebow Haste afsynges.
23.8.1796 Modtager instruksen for sin rejse fra Kunstakademiet.
29.8.1796 Thorvaldsen går ombord på fregatten Thetis.
30.8.1796 Fregatten Thetis letter anker fra Københavns red. Thorvaldsen forlader Danmark.
31.8.1796 Thetis passerer Skagens fyr.
3.9.1796 Thetis passerer Dogger Banke
6.9. - 7.9.1796 Fregatten Thetis skyder varselsskud mod engelske skibe i Nordsøen.
8.9.1796 Thetis passerer North Foreland fyr og senere Doverstrædet ved indgangen til Den engelske Kanal.
9.9.1796 Thetis ligger for anker ud for Dover pga. tåge.
11.9.1796 Thetis passerer Isle of Wight.
13.9. - 15.9.1796 Thetis krydser ud for øen Portland i Den engelske Kanal.
16.9.1796 Thetis passerer Prawle Point.
19.9.1796 Thetis passerer Eddystone Lighthouse ud for Plymouth.
20.9.1796 Thetis forlader Den engelske Kanal og sejler ud i den Spanske Sø.
21.9. - 6.10.1796 Gerhard Sievers Bille, C750.
23.9.1796 Thetis passerer øen Ouessant.
29.9.1796 Johan Christian Gustav Hohlenberg, C756.
30.9.1796 Thetis passerer Kap Finisterre.
Oktober eller december 1796 Laurits Jensen Grove, portrættegning, ukendt opholdssted.
2.10.1796 Fregatten Thetis udveksler få skud med to portugisiske orlogsfregatter ud for Portugals kyst.
4.10.1796 Thetis passerer Kap Sankt Vincent.
7.10.1796 Thetis passerer Gibraltar.
8.10.1796 Thetis ankrer op på Malagas red.
Thorvaldsen o.a. går i land. Besøger den danske konsul. Ser kirker, går i teatret m.m.
9.10.1796 Fregatten Thetis venter på vind til at sejle. Thorvaldsen, Peder Pavels o.a. besøger hospital, kirker og kaffehus i Malaga.
10.10.1796 Thorvaldsen, Peder Pavels, H.A. Schmidt o.a. går igen i land i Malaga og besøger kirker, kaffehus m.m.
11.10.1796 Fregatten Thetis letter anker fra Malaga med kurs mod Algier.
16.10.1796 Fregatten Thetis når Algier og efterlader dér sin ledsager, presentskibet Laurentius.
17.10. - 22.10.1796 Fregatten Thetis sejler i hårdt vejr mod Malta.
24.10.1796 Ankommer til Malta 1. gang. Fregatten Thetis lodses ind i Vallettas havn og sættes i pestkarantæne i 40 dage. Thorvaldsen er kortvarigt i land på karantænepladsen.
26.10. - 6.11.1796 Lorens Henrich Fisker, portrættegning, Frederiksborg, Hillerød.
26.10. - 6.11.1796 Lorens Henrich Fisker, portrættegning, ukendt opholdssted.
29.10.1796 Under Thetis’ karantæne tager fregattens officerer, H.A. Schmidt, Peder Pavels og Thorvaldsen på rotur rundt i Vallettas havn.
Primo november 1796 Charlotte Amalie Fisker, portrættegning, Frederiksborg, Hillerød.
3.11.1796 Maltas sundhedskommission fastholder 40 dages karantæne for Thetis fra den dag fregatten forlod Algier. Plus 20 dage, hvis Thetis i mellemtiden sejler til Tripoli.
7.11.1796 Fregatten Thetis letter anker fra Malta med kurs mod Tripoli med dårlige vind- og vejrforhold.
For at slippe for Maltas karantæne følger Thorvaldsen med, da man på dette tidspunkt ikke regner med at returnere via Malta, men Sicilien.
13.11.1796 Fregatten Thetis kaster anker på Tripoli red.
14.11. - 15.11.1796 Thetis’ kaptajn, Lorens Henrich Fisker forhandler forgæves fred med pashaen af Tripoli, Sidi Yussef.
15.11.1796 Thorvaldsen, Christian Georg Hansen og Peder Pavels går en tur i Tripoli.
Pga. uvejr må fregatten Thetis om aftenen kappe anker og sejle væk fra Tripoli. Kaptajn Fisker efterlades i Tripoli.
16.11. - 22.11.1796 En kraftig storm tvinger Thetis østpå, og først efter fire dage bliver det muligt at sejle tilbage mod Tripoli.
23.11.1796 Fregatten Thetis er tilbage på Tripolis red og genforenes med sin kaptajn, der forgæves har forhandlet fred med pashaen. Afsejler to dage senere med kurs mod Malta eller Sicilien.
Antagelig december 1796 G.F. Rørbye, C751.
2.12.1796 Fregatten Thetis ankommer til Malta 2. gang, pestkarantæne indtil 18.12.
Medio december 1796 Kentauren Chiron lærer Achilleus lægekunsten, C499, tegning til skibsdoktor Hansens stambog.
16.12.1796 H.A. Schmidt, portrættegning, ukendt opholdssted.
18.12.1796 Fregatten Thetis’ pestkarantæne ophæves og Thorvaldsen og den øvrige besætning går i land i Valletta.
20.12.1796 - primo januar 1797 Bor i 3 uger i Scamp’s Palace i Valletta på værelse sammen med Pavels, mens fregatten Thetis kølhales.
21.12.1796 Til middag hos den danske konsul på Malta Joseph Abela (Habela) sammen med bl.a. Lorens Henrich Fisker
26.12.1796 Besøger Mdina på Malta sammen med Peder Pavels, Christian Georg Hansen, G.F. Rørbye og H.A. Schmidt.
Årsskiftet 1796 - 97 Rids af Fort St. Angelo i Vallettas havn, C818r (del af motivet).
Ultimo december 1796 Udfører satirisk tegning af en karantænekommissionsleder til Peder Pavels, ukendt opholdssted.