eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701787 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 18001898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
1794 Døgnets tider, A772.
1794 Døgnets tider, Dep.22, efter Abildgaards udkast.
1794 Døgnets tider, gipsrelief, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Euterpe, A757.
1794 Euterpe, statue, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Selvportræt, C885.
1794 Terpsichore, A758.
1794 Terpsichore, statue, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 To muser, statuer, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Årets tider, Dep.21 efter Abildgaards udkast.
1794 Årets tider, gipsrelief, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Jon Erichsen, jf. afstøbninger A795 og A862.
1794 Olav Olavsen, tegning, uvist opholdssted.
1794 Møder Johan Tobias Sergel under sit arbejde på Amalienborg.
1.1.1794 Akvarel til Sophie Amalie Kurtzhals, CX11 [Dep.19].
Senest 31.3.1794 Minotaurus(?), ler, ukendt opholdssted.
Medio maj 1794 Portræt af Peter Olivarius Bugge, nu ukendt tegning, forlæg for kobberstikket E2297
Antagelig 19.5.1794 Deltager i sørgefest for afdøde Peter Olivarius Bugge på Skydebanen i København.
November - december 1794 Numa Pompilius og Egeria, A748, endelig udgave af relieffet fra 1792.