Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til O

Olav Olavsen

Olavsen og Thorvaldsen mødte hinanden i København i 1794. Olavsen opsøgte billedhuggeren både pga. deres fælles islandske baggrund og fordi han sandsynligvis skulle kopiere ansigtstrækkene i Thorvaldsens nu ødelagte portrætbuste af Jon Erichsen, jf. den bevarede ansigtsmaske i afstøbning A795. Sass, op. cit. p. 8, foreslår, at Olavsen brugte Thorvaldsens buste som forlæg for den afdøde Erichsens fysiognomi til den portrætmedaljon, som indgår i det mindeblad, han udgav for sin islandske landsmand i 1794:

J.C. Seehusen efter Olavsen: Mindeblad for Jon Erichsen, Statens Museum for Kunst
J.C. Seehusen efter Olavsen: Mindeblad for Jon Erichsen, kobberstik 1794
Den kongelige Kobberstiksamling

Monumentet på mindebladet var tænkt til opførelse i Island, men det blev ved tanken.

Formentlig som følge af de to kunstneres samarbejde udførte Thorvaldsen et tegnet portræt af Olavsen i 1794. Dette portræt forsvandt i 1804, og kendes ikke i dag, se evt. Forsvundne værker af Thorvaldsen.

Som tak for portrættet skænkede Olavsen senere en ring til Thorvaldsen, som sandsynligvis er identisk med den, der dukkede op i kunsthandlen i 2015. Ringen svarer til de beskrivelser, som Olavsen giver af den i sine to breve af 5.9.1814 og 7.11.1819.
Ringen bærer indskriften: Vos exemplaria græca, dvs. Tag model efter de græske. Dette motto passede som fod i hose på Thorvaldsen, der jo i samtiden nærmest blev betraget som den antikke billedhugger Fidias’ reinkarnation, se mere herom i Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles.

Ring af guld sandsynligvis Thorvaldsens. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Guldring, sandsynligvis en gave til Thorvaldsen fra Olavsen.
Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Thorvaldsen synes at have været glad for Olavsen: 24.2.1819 bad han i Rom den norsk-danske præst Frederik Schmidt om at tage en tegning og et kobberstik af Dagen, jf. A370, med til Norge som en foræring til Olavsen, jf. Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Olavsen var uddannet arkitekt på Kunstakademiet i København under C.F. Harsdorff. Han var 1783-1814 ansat ved Bergseminaret i Kongsberg i Norge som lærer i bl.a. arkitektur og jura, og satte på denne måde et afgørende præg på arkitektstanden i Norge.
Der er ikke bevaret særlig mange af hans egne bygningsværker.

Portrættet af Olavsen til højre er et udsnit af Jacob Munchs maleri fra ca. 1820. Det befinder sig på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Referencer

  • Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-2, København 1966-69, vol. 2, p. 484.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 1-14.

Sidst opdateret 29.01.2016

Jacob Munch, Olav Olavsen, 1820

Olav Olavsen

née Ólafur Ólafsson 1753-1832 Islandsk Jurist, arkitekt
Til Thorvaldsen2 dok.