Tilbage til M

Jacob Munch

Denne biografi er under udarbejdelse.

Munch opholdt sig i Italien 1810-12 og mødte dér Thorvaldsen.
Han malede et paradeportræt af billedhuggeren, 1810-11, som findes i flere versioner: Det oprindelige på Nasjonalmuseet i Oslo, en mindre replik udført i grisaille på Roskilde Museum og en anden let ændret replik på et Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i Hillerød, inv.nr. A 2882 (se s/h gengivelse af dette maleri nedenfor).

Jacob Munch, Thorvaldsen

Replik af Munchs 1810-11 Thorvaldsen-portræt. Replikken ejes i dag af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og er formentlig malet i 1815.

Thorvaldsen er fremstillet i fingeret ridderkostume, dvs. ikke i nogen særlig ordensdragt, som det tidligere har været ment, men i en fantasidragt, i anledning af, at Thorvaldsen 28.1.1810 var blevet udnævnt til ridder af Dannebrog. Der har tidligere været mange spekulationer vedr. denne dragts betydning og ophav, men af katalogteksten til Munchs separatutstilling i Det harmoniske Selskabs lokale i Vingaardstrædet, København 1813, hvor portrættet var udstillet, fremgår det tydeligt, at der er tale om en fiktiv iscenesættelse:
Kat. 2 Portrait af vor fortjente Billedhugger, Ridder og Professor Thorvaldsen i Rom. Efter vedtagen Skik og Brug i Rom, naar en Kunstner er prydet med Ridder-Orden forestilles han i et fingeret Ridderkostyme. Der er anbragt en Deel af hans Arbejder, saasom: Model af hans Jason, og en Medalljon der forestiller Minerva som kroner Pygmalions Arbeide med Livets Symbol. I Baggrunden en Udsigt af Rom nemlig Colliceum og Constantins Triumfbue.

Omtalen gentages i kataloget til Munchs separatutstilling i Statsraads Rosenkrantz forhen tilhørende gård, Christiania (dvs. Oslo) september 1815:
Kat. 1 Billedhuggeren Thorvaldsen i fingeret Ridderdragt. Man seer tillige Endeel af hans Arbeider, som: Model af hans Jason, en Medaillon, der forestiller Minerva, som kroner Pygmalions Arbeide med Livets Symbol; i Baggrundet en Udsigt af Rom.

Munch gik på Kunstakademiet i København 1804-06.

Katalogteksterne vedr. Munchs udstillinger af portrættet er venligt oplyst af Niels Messel, seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo.

Sidst opdateret 19.12.2013

Jacob Munch

Jacob Edvard Munch 1776-1839 Norsk Maler, officer
Omtalt i13 dok.