Jacob Munch, Olav Olavsen 1820

Jacob Munch, Olav Olavsen, ca. 1820, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design