Tilbage til 1791

1791 - 29.8.1796

Bopæl og arbejdsværelse i Åbenrå 13, hele 1. sal, København.

Primærkilder

  • KV-1795, KV-1796, Københavns Vejviser (“Thorwaldsen, Billedhugger”. NB. ikke nævnt i KV-1790, KV-1791, KV-1792, KV-1794).
  • Hans Hansens dagbog 23.2.1795 (“Der seer ogsaa meget geniemæssig ud hos ham, thi Røgtobak, Farver, Papiir, Theevand, Bøger, Modelleer-Stokke, Pudder og Tælle, Miniatur-Portraiter og hundrede andre Ting tilligemed en god Portion reent Skidt forliges meget got paa et lille Bord og er saa got meleret blant hverandre, at den beste chymicus skulde have ondt ved at skille dem ad.”).
  • Thiele I, p. 26, 32, 43 (“I det sidst omhandlede Aar [1791] havde Familien boet et Sted i Vognmagergade, men nu da Omstændighederne vare noget gunstigere, flyttede de tilbage til det samme Huus i Aabenraa, hvor de tidligere havde boet, og nøiedes ikke, som før, med den halve Deel af første Sal, men leiede den hele. Den unge Kunstner fik nu sit eget Arbeidsværelse ligeover Gadedøren”).
  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, København 1874, p. 52 (“Her har mine Forældre ogsaa boet, men her var det en bedre Bolig [end boligen i Grønnegade 7]. See det Vindue paa første Sal over Gadedøren, der havde jeg mit Arbeidsværelse og mine Forældre havde det Værelse ved Siden af.”)

Andre referencer

  • Gaden kaldtes dengang “Aabenraae”.
  • Louis Bobé: ‘Bertel Thorvaldsen’, in: Berlingske Tidende, Aften, 26. april 1932, p. 7-8.
  • Julius Clausen og P. Fr. Rist (eds.): Hans Hansen, Portrætmalerens Dagbog, 1793-1797, København 1907, p. 121-122, jf. 23.2.1795.
  • På husfacaden var opsat en mindetavle til ære for Thorvaldsen med teksten: “Her boede Thorvaldsen 1791-96”, Københavns Museum, inv.nr. 1934:59×0001.. Året for mindepladens opsættelse er ukendt.

Sidst opdateret 16.03.2016