Tilbage til 1791

1791

Bopæl i Store Brøndstræde eller Lille Brøndstræde, København.

Primærkilder

  • Thiele I, p. 32 (“I det sidst omhandlede Aar [1791] havde Familien boet et Sted i Vognmagergade”. Store Brøndstræde og Lille Brøndstræde var Københavns største bordelkvarter. Måske af den grund valgte Thiele at omgå sandheden og skrive “et Sted i Vognmagergade”, altså i den pænere, tilstødende gade).
  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, København 1874, p. 57 (“Da vi nu er i Nærheden af Brøndstræde, hvor deres Forældre jo ogsaa har boet, vil De saa ikke gaae derhen med det Samme?” spurgte jeg Thorvaldsen, da vi vare kommet ud paa gaden. “Jo nok!” svarede han. Neppe vare vi komne ind i Brøndstræde, førend han strax gjenkjendte Stedet, men da han vilde nærme sig dertil, maate jeg holde ham tilbage, fordi jeg saa endel Fruentimmer af det værste Slags opholde sig i Gadedøren og i Stueetagen.”)

Andre referencer

  • Gaderne eksisterer ikke i dag. De lå i karréen mellem Vognmagergade, Landemærket, Gothersgade og Lønporten.

Sidst opdateret 17.03.2016