Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 15 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hans Hansen [+]

Afsendersted

København

23.2.1795 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Omnes
Resumé

Hansen besøger Thorvaldsen i hans hjem i Åbenrå 13, København.

23. Febr. Hos Thorvaldsen. Hans genie er ham meget for voxen; hans Arbeide synes at være Fostere af en 10 Aars ældre og meere øvet Aand. Han er en Mand af en overmaade levende Indbildningskraft. Jeg troer, han maa have en lykkelig Genius, som arbeider for ham; ellers kunde han ikke udføre det han giør, thi Studeering har han ikke. Der seer ogsaa meget geniemæssig ud hos ham, thi Røgtobak, Farver, Papiir, Theevand, Bøger, Modelleer-Stokke, Pudder og Tælle, Miniatur-Portraiter og hundrede andre Ting tilligemed en god Portion reent Skidt forliges meget got paa et lille Bord og er saa got meleert blant hverandre, at den beste chymicus skulde have ondt ved at skille dem ad.

Generel kommentar

Uddrag af Hans Hansens dagbog, jf. Clausen & Rist, op. cit.
Gaden kaldtes dengang “Aabenraae”. Huset eksisterer ikke længere.
Se også artiklen Thorvaldsens bopæle.

Andre referencer

  • Julius Clausen og P. Fr. Rist (eds.): Hans Hansen, Portrætmalerens Dagbog, 1793-1797, København 1907, p. 121-122.
Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens dannelse · Thorvaldsens påståede enfoldighed · Thorvaldsens værksteder
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.01.2016 Print