eller nulstil
Vælg år eller periode: 1770 1771 1775 1780 1781 1782 1785 1786 1787 1789 1790 1791 17921898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
1771 - antagelig 1775 Bopæl i Vingårdstræde 12, København.