eller nulstil
Vælg år eller periode: 1770 1771 1775 1780 1781 1782 1785 1786 1787 1789 1790 1791 17921898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1785 - 1790 Et standur, N150.
3.1.1785 Oprykkes til Kunstakademiets gipsskole.