Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1796

2.12.1796

Fregatten Thetis ankommer til Malta 2. gang, pestkarantæne indtil 18.12.

Primærkilder

  • Skibspræst Peder Pavels: Reisejournal 1796-1797, Ms.8º 709, Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket, Oslo – kopi på Thorvaldsens Museum, p. 36.
  • Skibssekretær H.A. Schmidt: Journal holden paa Reysen til Algier m.fl. Stæder med Fregatten Thetis, Thorvaldsens Museums fysiske arkiv, p. 91-93.

Andre referencer

  • Peder Pavels’ dagbog, in: Sven Sørensen and Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996, p. 40 og 42
  • Thiele I, p. 70.
  • C.L. With: Lorens Henrich Fiskers Liv og Levnet. Et historisk Bidrag til dels efter utrykte Kilder, København 1891, p. 24 (her står ganske vist den 3.12.1796)
  • Referenceartikel: Rejsen til Italien 1796-1797

Sidst opdateret 17.05.2020