Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1825

April 1825

Afskedsfest for Just Mathias Thiele og Hans Christian Holten med deltagelse af bl.a Thorvaldsen, Hermann Ernst Freund, H.W. Bissen, Joseph Hermann og Ludvig Bødtcher. Festen afsluttes med nattevandring på Forum Romanum og i Colosseum. Selskabet blev malet af Dietrich Wilhelm Lindau.

Primærkilder

Andre referencer

  • Sophus Bauditz: “Fra Ludvig Bødtchers ‘Romerske Dage’”, in: Nær og Fjern, 1878, nr. 306, p. 7.
  • Sys Hartmann: I Sydens Land. Ludvig Bødtcher i Rom, København 1993, p. 150.
  • Denne begivenhed er ikke omtalt hos Thiele. I Af mit Livs Aarbøger, København 1917, bd. I, p. 224 beskriver han en anden fest dagen før, han og Holten drog afsted 2.5.1825.

Sidst opdateret 01.02.2016