Tilbage til K

Kunstforeningen af 1825

Biografien er under udarbejdelse.

Kunstforeningen blev grundlagt 1825 i første omgang i privat regi på initiativ af Johan Christian Fick sammen med J.L. Lund, C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch, J.P. Møller, N.L. Høyen og Just Mathias Thiele.
Først i 1827 blev Kunstforeningen en egentlig offentlig forening med vedtægter og fri medlemsadgang.

Foreningens væsentligste formål var at støtte udviklingen af dansk kunst først og fremmest ved indkøb og bestilling af værker af samtidskunstnere. De erhvervede værker blev bortloddet blandt foreningens medlemmer hvert år. Foreningen afholdt også udstillinger – den første fra september 1828 præsenterede 117 værker af Jens Juel. Desuden skulle foreningen arrangere foredrag, udgive skrifter om kunst m.m.

I 1830 var medlemstallet 164 fra København og 86 fra provinsen, i 1831 i alt 424, i 1832 i alt 592, jf. beretning, op. cit. I 1835 var medlemstallet steget til ca. 1100.

Et af foreningens medlemmer, billedhuggeren Jørgen Dalhoff fik i 1829 bestilling på en bronzeafstøbning af den portrætbuste af Thorvaldsen, som han havde udstillet på Kunstakademiet samme år (kat.nr. 223), jf. beretning 1831 og 1832, op. cit. Busten blev først færdig i 1842 (i dag i privateje).

I foreningens bestyrelse – den såkaldte Administration – sad flere af Thorvaldsens bekendte. I 1830 bestod bestyrelsen eksempelvis af bl.a. Jonas Collin, H.N. Clausen, J.P. Møller og G.F. Hetsch.

Referencer

  • Kunstforeningen i Kiøbenhavn, beretning 1830-32 (egentlig tre hæfter), København 1830-32 uden paginering.

Sidst opdateret 12.07.2016

Kunstforeningen af 1825

Kunstforeningen af 1825, København (i dag: Gl Strand) 1825- Dansk Kunstforening og udstillingssted
Til Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i15 dok.