Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1828

April 1828

Handelsskibet Therese ankommer til København med 70 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker, blandt andet Kristus og de tolv apostle i gips.

Primærkilder

Andre referencer

  • Thiele III, p. 345 (“De med Skibet Therese ved Aarets Begyndelse fra Livorno afsendte Arbeider vare i Maimaaned lykkeligt ankommen til Kiøbehavn.”)

Sidst opdateret 25.10.2016