No. 4448 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

19.1.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Den høie Slotsbygnings / Comission / i / Kjøbenhavn
Udskrift: Le Commission royal de l’Edification du Chateau[x] Slotsbygnings Commissionen Copenhague. Germania.

Resumé

Udspecificering af de omkostninger Thorvaldsen har haft til opmagasinering, kasser og indpakning i forbindelse med hjemsendelse af værker 1825 og 1828.

[Translation]

P.M.

Jeg beder undskylde mit Svars Udeblivelse indtil nu, da jeg ikke har villet uleiliget den høie Comission førend jeg har seet mig istand til at kunne give en bestemt Efterretning om mine Arbeiders Afsendelse til Livourno. Den 20de December f:A: ere Sagerne afgaaet fra Rom og efter Brev fra Hr Freund ere de ankomne i Livourno d 4 Januar. Capteinen som jeg hører agter i Februari at gaae under Seil og at være i Kjøbenhavn i April. Formedelst Skibets uventede pludselige Ankomst har jeg kuns kunnet afsende herfra Christus Apostlerne de 2de Caryatider samt Afstøbningen af de Eginætiske Statuer som have staaet her og i Livourno er indtaget det Overblevne af Sagerne som der stode. For endnu nøiere at give Underretning om Tingene skal jeg med næste Post skrive til Hr. Conferentzraad Hansen.
Jeg maa foreløbigen underrette den høie Comission at jeg har ved Spiditionæren ladet mig udbetale 461 Piastre som var mit Udlæg for Casser Indpakning etc. hvorover jeg herved giver Noten.

For de Eginætiske Statuer i Leie i 2 Aar
For 2 Candelabre til Academiet i Gibs
For Kasser og Indpakning til ovennævnte og efterfølgende No.
For 2 Statuer i Gibs / antike /
Kasser og Indpakning for de 2de Caryatider i Marmor
Do – – Do for Christus og de 12 Apostler
36 Piastre
40 –– ––
21 –– ––
30 –– ––
34 –– ––
300 –– ––
Spanske Piastre 461 –– ––

Jeg kan ogsaa til Slutning mælde den høie Comission at jeg arbeider flittigen paa Sagerne til Slottet som snarest muligt skal blive færdige og hvorom jeg nærmere skal give Underretning.

Ærbødigst

Rom d 19de Januar 1828.

Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-1833
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Statuer, allegorier · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens restaurering af Ægineterne · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, svar på rykkere
Personer
Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · Kunstakademiet, København
Værker
Sidst opdateret 17.02.2017 Print