The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4448 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

19.1.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Den høie Slotsbygnings / Comission / i / Kjøbenhavn
Udskrift: Le Commission royal de l’Edification du Chateau[x] Slotsbygnings Commissionen Copenhague. Germania.

Abstract

Specification of Thorvaldsen’s expenses for storage, crates, and packing in connection with the transportation of works to Copenhagen in 1825 and 1828.

[Translation]

P.M.

Jeg beder undskylde mit Svars Udeblivelse indtil nu, da jeg ikke har villet uleiliget den høie Comission førend jeg har seet mig istand til at kunne give en bestemt Efterretning om mine Arbeiders Afsendelse til Livourno. Den 20de December f:A: ere Sagerne afgaaet fra Rom og efter Brev fra Hr Freund ere de ankomne i Livourno d 4 Januar. Capteinen som jeg hører agter i Februari at gaae under Seil og at være i Kjøbenhavn i April. Formedelst Skibets uventede pludselige Ankomst har jeg kuns kunnet afsende herfra Christus Apostlerne de 2de Caryatider samt Afstøbningen af de Eginætiske Statuer som have staaet her og i Livourno er indtaget det Overblevne af Sagerne som der stode. For endnu nøiere at give Underretning om Tingene skal jeg med næste Post skrive til Hr. Conferentzraad Hansen.
Jeg maa foreløbigen underrette den høie Comission at jeg har ved Spiditionæren ladet mig udbetale 461 Piastre som var mit Udlæg for Casser Indpakning etc. hvorover jeg herved giver Noten.

For de Eginætiske Statuer i Leie i 2 Aar
For 2 Candelabre til Academiet i Gibs
For Kasser og Indpakning til ovennævnte og efterfølgende No.
For 2 Statuer i Gibs / antike /
Kasser og Indpakning for de 2de Caryatider i Marmor
Do – – Do for Christus og de 12 Apostler
36 Piastre
40 –– ––
21 –– ––
30 –– ––
34 –– ––
300 –– ––
Spanske Piastre 461 –– ––

Jeg kan ogsaa til Slutning mælde den høie Comission at jeg arbeider flittigen paa Sagerne til Slottet som snarest muligt skal blive færdige og hvorom jeg nærmere skal give Underretning.

Ærbødigst

Rom d 19de Januar 1828.

Albert Thorvaldsen

General Comment

See also the related article Transportation of Thorvaldsen’s Artworks to Copenhagen 1828 for a detailed list of the works that were included in the shipment and other facts concerning the transportation.

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-1833
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Statues, Allegories · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Restoration of the Sculptures from the Temple of Aphaia · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Replies to Reminders
Persons
Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · Kunstakademiet, København
Works
Last updated 17.02.2017 Print