Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1793

Efterår 1793

Medlem af Det dramatiske-literaire Selskab, også kaldet Borups Selskab.

Primærkilder

  • Medlemsprotokol og stamtavle fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 769r, fol.
  • Brev af 6.7.1816 fra Heinrich Steffens til Thorvaldsen (anfører, at de begge var medlemmer “omtrent” i 1792).
  • Jens Kragh Høst: Erindringer om mig og mine Samtidige, København 1835, p. 24 (Høst skriver: “I Efteraaret 1793 blev jeg Medlem af det dramatisk-literære Selskab samme Aften som min Ven Thorvaldsen”).
  • Thiele I, p. 36 (anfører, at Thorvaldsen blev medlem omtrent 1793).

Sidst opdateret 18.12.2015