Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1844

Medio februar 1844

Poesiens genius, A527.

Primærkilder

  • Thiele IV, p. 233-234.
  • Albert Repholtz: Thorvaldsen og Nysø, København 1911, p. 136 (på grundlag af en indskrift, som tydes til: 24 Ap. 44, foreslår Repholtz, at relieffet blev fuldført en måned efter Thorvaldsens død af “en anden Kunstner”. Indskriften er imidlertid lige netop hvad angår det sidste 4-tal i 44 svært læselig. Thiele omtaler ikke, at andre kunstnere skulle have været involveret, men siger tværtimod, at relieffet blev færdiggjort midt i februar 1844).
  • Journalnr. 7II 20/1957 i Thorvaldsens Museums arkiv.

Sidst opdateret 16.06.2014