Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1835

1835 - 1846

Thorvaldsens “før-museum” på Christiansborg Slot.

Primærkilder

  • Kjöbenhavnsposten, 9. årgang, nr. 233, 2.10.1835.
  • Kongelig resolution af 4.10.1835 [en anvisning på syv værelser].
  • Brev af 21.12.1835 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen [“Ved Hans Majestæts allerhøieste Befaling til Slotsbygnings Commissionen af 4 Octobr d.A. er dette Akademiets og alle Kunstelskendes Ønske paa det glædeligste blevet opfyldt, idet Hans Majestæt allernaadigst befalede, at en Suite af Værelser paa Christiansborgslot skulle midlertidigen afbenyttes til Opbevarelsen af Deres hidsendte Værker”].
  • Brev af 8.4.1836 fra Ludvig Bødtcher til Thorvaldsen [“Ogsaa er det glædeligt at flere Sahle paa Chrestiansborg Slot ere indrømmede til samme Bestemmelse, og hvor tillige de af Dem hjemsendte Malerier og Kunstsager henstaa”].
  • Kongelig resolution af 10.11.1838 [en anvisning på fem ekstra værelser plus korridoren].
  • Brev af 25.10.1838 fra Thorvaldsen til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.
  • Brev af 3.11.1838 fra Slotsbygningskommissionen til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.
  • Brev af 29.10.1839 fra Slotsbygningskommissionen til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.
  • Brev af forår 1839 fra Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum til Omnes [“er en Række af Værelser paa Christiansborg Slot allernaadigst indrømmet til en Deel af disse Sagers midlertidige Opbevaring, saa at der vil kunne blive Leilighed for Konstens Dyrkere og Venner til paa hensigtsmæssig Maade at tage dem i Øiesyn indtil Museumsbygningens Fuldførelse”].

Andre referencer

  • A.D. Jørgensen: ‘Udsigt over Centraladministrationens, Domstolenes og de offentlige Samlingers Bygningshistorie, fra 1660 til Nutiden’, 1883, in: Historiske afhandlinger, 4. bind, København 1899, p. 346. Se en digital udgave her.

Sidst opdateret 06.07.2020