Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8220 af 10247
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og: COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING

29.10.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Committéen for Oprettelsen af / Thorwaldsens Museum
Udskrift: Til / Committéen for Thorvaldsens Museum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

N 64

Ved behagelig Skrivelse af 24de f: M: har den ærede Committée meddeelt undertegnede Commission den Efterretning, at de forlangte indrømmede Værelser, i Stueetagen til Pr Jørgens Gaard paa Christiansborg Slot, ikke vare tilstrækkelige til, paa en nogenlunde hensigtsmæssig Maade, at afgive Plads for en midlertidig Opstilling af de med Corvetten Galathea hidkomne Kunstsager af Thorwaldsens Arbeider, og at det saaledes vilde være ønskeligt, at der aabnedes flere til Committéens Disposition.

I denne Anledning skulde Commissionen tjenstlig melde, at, ligesom man strax efter Modtagelsen af fornævnte Skrivelse har anviist 5 mindre Værelser i samme Etage ud til den indre Slotsgaard, saaledes er Slotsforvalter Hansen tillagt Ordre, endvidere at aabne tre større, der vende ud til Slotspladsen, hvorefter man formoder, at det tilsigtede Øiemed fuldkomment vil være opnaaet. Da imidlertid sidstnævnte tre Værelser ere panelede, betrukne og i det Hele i beboelig Tilstand, drager man ikke i Tvivl, at der jo fra Committeens Side vil blive baaret Omsorg for, at der ved Figurernes Opstilling og Borttagelse i sin Tid, naar Museets Bygning er indrettet, ingen Beskadigelse tilføies dem. –
Slotsbygnings Commissionen d: 29 Ocbr 1839

A Moltke J Harthausen CF Hansen Kongslev.


Schram


[i venstre margen med anden hånd:] Meddeelt Dhrr Justitsraad Thomsen og Professor Freund.
Oct. 1839.

Arkivplacering
m30 II, nr. 43
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839 · Thorvaldsens før-museum på Christiansborg Slot 1835
Personer
C.F. Hansen · Adam Wilhelm Moltke · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 03.04.2017 Print