The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8220 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og: COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING

29.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Committéen for Oprettelsen af / Thorwaldsens Museum
Udskrift: Til / Committéen for Thorvaldsens Museum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

N 64

Ved behagelig Skrivelse af 24de f: M: har den ærede Committée meddeelt undertegnede Commission den Efterretning, at de forlangte indrømmede Værelser, i Stueetagen til Pr Jørgens Gaard paa Christiansborg Slot, ikke vare tilstrækkelige til, paa en nogenlunde hensigtsmæssig Maade, at afgive Plads for en midlertidig Opstilling af de med Corvetten Galathea hidkomne Kunstsager af Thorwaldsens Arbeider, og at det saaledes vilde være ønskeligt, at der aabnedes flere til Committéens Disposition.

I denne Anledning skulde Commissionen tjenstlig melde, at, ligesom man strax efter Modtagelsen af fornævnte Skrivelse har anviist 5 mindre Værelser i samme Etage ud til den indre Slotsgaard, saaledes er Slotsforvalter Hansen tillagt Ordre, endvidere at aabne tre større, der vende ud til Slotspladsen, hvorefter man formoder, at det tilsigtede Øiemed fuldkomment vil være opnaaet. Da imidlertid sidstnævnte tre Værelser ere panelede, betrukne og i det Hele i beboelig Tilstand, drager man ikke i Tvivl, at der jo fra Committeens Side vil blive baaret Omsorg for, at der ved Figurernes Opstilling og Borttagelse i sin Tid, naar Museets Bygning er indrettet, ingen Beskadigelse tilføies dem. –
Slotsbygnings Commissionen d: 29 Ocbr 1839

A Moltke J Harthausen CF Hansen Kongslev.


Schram


[i venstre margen med anden hånd:] Meddeelt Dhrr Justitsraad Thomsen og Professor Freund.
Oct. 1839.

Archival Reference
m30 II, nr. 43
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1839 · Thorvaldsen's Pre-Museum at Christiansborg Palace 1835
Persons
C.F. Hansen · Adam Wilhelm Moltke · Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.04.2017 Print