Tilbage til L

Francesco Lami

Den italienske skipper eller kaptajn Francesco Lami Toscano eller Francesco Lami fra Toscana, der endnu er uidentificeret, var ham, der på kystfartøjet L’Anime del Purgatorio (“Skærsildens sjæle”), sejlede flere af Thorvaldsens kunstværker fra Rom til Livorno i forbindelse med hjemsendelsen i 1825. Det gjorde han, ifølge en anbefaling fra kureren, den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund, så godt, at han kom til at fungere som skipper ved flere andre af Thorvaldsens kunsttransporter, blandt andet ved hjemsendelsen i 1828.

Anbefalingen lyder:

“Skipperen Lami som med sin Berke har ført Kasserne hertil og som er overbringer af disse Linejer ønsker, at jeg til Rom og Caveri skal meddele vorledes han imod Kasserne og mig har opført sig.
Da nu han imod disse Nøgne Kasser har opført sig got og med al umhygelig Umhu sovel ihensende til Vand som og Stød og Slag saa anbefaller jeg ham som den Beste jeg kjende til at overbri[n]ge ligt Gods. og hvad mig selv angaar da er jeg ligeledes tilfreds med ham og beder derfor naar de seer Caveri at hilse ham venligst og takke ham pa min Vegne.”

Ud fra anbefalingen at dømme var det den danske konsul i Rom Luigi Chiaveri, der havde henvist Freund til Lami.

Thorvaldsen nævner et par år senere en “Vincenzo Lami Toscano” og billedhuggeren Pietro Antonio Bienaimé i 1833 en “Ranieri Lami”. Begge personer er nævnt i forbindelse med kunsttransporter til og fra Livorno, og er derfor – indtil andet er bevist – begge identificeret som Francesco Lami. De kan imidlertid have været hans familiemedlemmer.

“Lami” optræder i Arkivets dokumenter på følgende måde:

  • Note af antagelig før maj 1825 fra Hermann Ernst Freund til sig selv (“Pad.e Franc.o Lami Toscano Leuto le Anime del Purgatorio”).
  • Brev af 28.12.1827 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen (“e col santo ‘L’Anime del Purgatorio’ Pade. Franco. Lami Toscano”).

Slutteligt skal det nævnes, at Francesco Lami havde en navnebror. Den i Rom bosatte fyrst Francesco Borghese Aldobrandinis (1776-1839) havde en uægte søn ved navn Francesco Lami (1793-1870). Fyrsteslægten stammede fra Siena i Toscana, men Lami var bosat i Paris – hvor han i øvrigt gik under navnet François Lami.

Referencer

Sidst opdateret 10.09.2015

Francesco Lami

17xx-efter 1839 Italiensk Skipper på kystfartøjet L'Anime del Purgatorio
Omtalt i6 dok.