Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825

  • Nanna Kronberg Frederiksen, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2013
  • Størsteparten af Thorvaldsens kunstværker og kunstsamlinger blev fragtet fra Rom til København med den danske flådes skibe i årene 1825 til 1845. Denne artikel omhandler den første store hjemsendelse i 1825 af en række bestillinger til blandt andre den danske kongefamilie, Christiansborg Slot og Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Hjemsendelsens forløb

Kunstværkerne er klar

I 1824 havde Thorvaldsen lagt sidste hånd på flere af de store bestillingsopgaver, som han havde modtaget under sit Danmarksophold i 1819-1820. Således var både bestillingen til den danske kongefamilie, dele af bestillingen til Christiansborg Slot samt dele af bestillingen til Det Kongelige Danske Kunstakademi færdige og klar til at blive fragtet til Danmark.

Udsigten til at få så mange af Thorvaldsens kunstværker til Danmark blev fra flere sider hilst velkommen. Man havde hidtil kun set ganske få eksempler på den berømte landsmands værker, og nu satte man – bogstavelig talt – alle sejl til, for at transporten skulle lykkes.

Kongens kommandoveje

Prins Christian (8.) Frederik meddelte kong Frederik 6., at de store bestillinger hos Thorvaldsen var klar til afhentning. Frederik 6. befalede dernæst den danske flådes administrative og udøvende kommando, Admiralitets- og Commissariats Collegiet, at lade briggen St. Croix lægge an i Napoli eller Livorno for derfra at medbringe kasserne med Thorvaldsens kunstværker.

Briggen St. Croix var på daværende tidspunkt i Dansk Vestindien for blandt andet at sikre sø- og handelsvejen for de rejsende. Tilbageturen omkring Middelhavet måtte efter ordre fra Frederik 6. kun omfatte 14 dages ophold ved hvert anløbssted for på den måde at minimere omkostningerne ved den “lille” omvej.

Kaptajn Martinus Christian de Klauman og den danske generalguvernør over de dansk-vestindiske øer Johan Frederik Bardenfleth fik besked om de ændrede sejlplaner nogenlunde samtidigt med, at Thorvaldsen – via breve fra Christian Frederik og dennes privatsekretær Johan Gunder Adler – fik besked på, hvilke kunstværker man ønskede afsendt (ikke alle ønsker blev opfyldt), samt hvor og hvornår man kunne forvente briggens ankomst.

Fra Dansk Vestindien til Italien

Kaptajn Klauman blev bedt om at sejle fra Dansk Vestindien den 1.3.1825, med forventet ankomst til Italien 5-6 uger senere. Afrejsen blev imidlertid forsinket på grund af sørøvere i farvandet omkring de dansk-vestindiske øer – et velkendt problem for de mange handelsskibe.

Klauman og Bardenfleth valgte at nedkæmpe sørøverne før afgang, hvilket tog godt 1½ måned. Klauman satte sejl den 15.4.1825, han nåede Napoli den 3.6.1825 og Livorno den 23.6.1825.

Fra Rom til Livorno

Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund, der arbejdede i Rom for Thorvaldsen, var af Christian Frederik via Johan Gunder Adler blevet bedt om at stå for den praktiske del af pakningen af de mange kunstværker i kasser, samt for transporten af disse fra Rom til Livorno.

Transporten fra Rom til Livorno foregik ad vandvejen. Kasserne blev sejlet ned ad Tiberen til havnebyen Ostia, hvorfra turen gik nordpå til Livorno antageligt med kystfartøjet L’Anime del Purgatorio.

Freund, der var taget afsted fra Rom den 10.5.1825 – ude af trit med den ændrede tidsplan, som sørøverne havde afstedkommet – nåede Livorno allerede den 25.5.1825. Her fik han, med hjælp fra den danske generalkonsul i Livorno J.C. Ulrich, opmagasineret kasserne i et pakhus, hvorefter han rejste til Pisa og Firenze for dér at afvente briggen St. Croix, der som nævnt først ankom til Livorno den 23.6.1825.

Briggen lastes

Briggen St. Croix var beklageligvis for lille et skib til at rumme alle de 58 kasser, som Freund havde medbragt fra Rom. Af skibstyper er orlogskibet det største, efterfulgt af fregat, korvet og barkskib. Brig og skonnert hører til i den mindre ende, hvilket blandt andet kan ses på antallet af kanoner. Man lastede St. Croix den 1.7.1825 med 52 kasser, hvoraf de skrøbelige gipsafstøbninger kom i lastrummet, mens kasserne med de mere vandafvisende marmorarbejder blev placeret på dækket i det fri, dog forseglet i imprægnerende beglærred.

Tilbageblevne kasser

De resterende seks kasser, der var for store til at komme igennem lugen til lastrummet, blev opmagasineret i pakhuset i Livorno, hvorfra de afventede næste hjemsendelse af kunstværker, der kom til at finde sted tre år senere i 1828. Indholdet af de tilbageblevne kasser var:

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
25 eller 29 Gratierne og Amor, gipsafstøbning Ukendt, jf. A29 Kunstakademiet
25 eller 29 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, gipsafstøbning Ukendt, jf. A167 Kunstakademiet
31, 34 eller 36 Diverse relieffer, gibsafstøbninger Ukendt Kunstakademiet
53, 54 eller 55 (i alt to kasser) Hermann Ernst Freund, Merkur, originalmodel Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5001 Slotsbygningskommissionen
59 Private sager Ukendt Hans Christian Holten

Freund havde desuden måttet efterlade fire kasser i et pakhus i Rom indeholdende blandt andet gipsafstøbninger af de af Thorvaldsen restaurerede, såkaldte Ægineter.

Jubel i København

Klauman satte sejl fra Livorno den 2.7.1825, hvor også Freund sendte en kvitteret transportliste til Thorvaldsen. Briggen St. Croix anløb Københavns havn den 10.9.1825. Kasserne blev pakket ud og Johan Gunder Adler meddelte 24.9.1825 Thorvaldsen, at de fleste kunstværker var ankommet i god behold, dog havde nogle af gipsafstøbningerne, og navnlig statuen Hebe, A39, lidt skade.

Størsteparten af de hjemsendte kunstværker blev vist på Kunstakademiets udstilling i april 1826. Her stiftede et dansk publikum for første gang – og under stor jubel – bekendtskab med et større udvalg af Thorvaldsens kunst.

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: 10.5.1825-25.5.1825
Afgang Livorno: 2.7.1825
Ankomst København: 10.9.1825
Skib: Briggen St. Croix
Kaptajn: Martinus Christian de Klauman
Besætningsmedlemmer: Næstkommanderende Hans Fisker
Passagerer:
Antal kasser: 52
Transportlister: 2.7.1825
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Kronologi: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Oversigt over alle transporter til København 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Hjemsendte kunstværker

De hjemsendte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysninger fra forskelligt kildemateriale, dels brevvekslingen omkring transporten, herunder i særlig grad transportlisten af 2.7.1825 og dels Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1826, kat.nr. 144-183.
Der er endnu visse unøjagtigheder.

Til Slotsbygningskommissionen

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
1 Herkules og Hebe, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A317 Christiansborg Slot
2 Hygieia og Æskulap, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A318 Christiansborg Slot
3 Minerva og Prometheus, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A319 Christiansborg Slot
4 Nemesis og Jupiter, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A320 Christiansborg Slot
16, 17, 18 og 19 Hermann Ernst Freund: Evangelisten Lukas, marmorversion Christiansborg Slotskirke Christiansborg Slotskirke

Til Frederik 6.

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
Antagelig 5 Frederik 6., marmorversion A859 Frederik 6.
Antagelig 6 Marie Sophie Frederikke, marmorversion A860 Frederik 6.
Antagelig 7 Caroline, marmorversion A857 Frederik 6.
Antagelig 8 Vilhelmine, marmorversion 1 Skydeselskabet, jf. A194 Frederik 6.
Antagelig 8 Vilhelmine, marmorversion 2 Schloss Glücksburg, jf. A194 Frederik 6.
Antagelig 8 Frederik (7.), marmorversion Rosenborg Slot, jf. A199 Frederik 6.
Antagelig 9 Juliane Sophie, gipsafstøbning Kan være identisk med A202 Frederik 6.
Antagelig 10 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, gipsafstøbning Kan være identisk med A201 Frederik 6.
12 Bertel Thorvaldsen , marmorversion Kunstakademiet, Akademiraadet, inv.nr. KS445, jf. A223 Hans Wests gave til Frederik 6.
37 Ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800 Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639 Hans Wests gave til Frederik 6. i den tro, at det var en antik marmorbuste af kejser Tiberius

Til Christian (8.) Frederik

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
38 C.A. Jensen: Kopi efter Rafaels La Madonna di Foligno Ukendt Christian Frederik
Antagelig 39 Christian (8.) Frederik, marmorversion Ukendt, jf. A197 Christian Frederik
Antagelig 40 Caroline Amalie, marmorversion Ukendt, jf. A716 Christian Frederik
Antagelig 41 Christian 8.s borddekoration Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian Frederik
Antagelig 42 Christian 8.s borddekoration Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian Frederik
Antagelig 43 Christian 8.s borddekoration Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian Frederik

Til Caroline Amalie

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
Antagelig 13 Muligvis en endnu uidentificeret kopi af antik buste Caroline Amalie
Antagelig 15 Muligvis en endnu uidentificeret kopi af antik buste Caroline Amalie
Antagelig 62 Vittoria Caldoni, gipsafstøbning Ukendt, jf. A279 Caroline Amalie

Til Kunstakademiet

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
20 Hebe, gipsafstøbning Kan være identisk med A39 Kunstakademiet
21 Den triumferende Amor, gipsafstøbning Kan være identisk med A22 Kunstakademiet
22 Amor og Psyche, gipsafstøbning Ukendt, jf. A28 Kunstakademiet
23 Venus med æblet, gipsafstøbning Ukendt, jf. A12 Kunstakademiet
24 Merkur som Argusdræber, gipsafstøbning Ukendt, jf. A5 Kunstakademiet
26 Georgiana Elizabeth Russell, gipsafstøbning Kan være identisk med A173 Kunstakademiet
27 Ganymedes med Jupiters ørn, gipsafstøbning Kan være identisk med A45 Kunstakademiet
28 Ganymedes skænker i skålen, gipsafstøbning Kan være identisk med A43 Kunstakademiet
30 Hyrdedreng, gipsafstøbning Ukendt, jf. A177 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gratierne lytter til Amors sang, gipsafstøbning Kan være identisk med A602 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Musernes dans på Helikon, gipsafstøbning Ukendt, jf. A341 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Minerva, sandheden og løgnen, gipsafstøbning Ukendt, jf. A600 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,1 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,2 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,3 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Nessus og Deianira, gipsafstøbning Ukendt, jf. A481 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning Kan være identisk med A415 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Merkur bringer Bacchus til Ino, gipsafstøbning Ukendt, antagelig jf. A347 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Sandsynligvis Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, gipsafstøbning Ukendt, jf. A619 Kunstakademiet

Til private

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
11 Henrik Hielmstierne, marmorversion Det Kongelige Bibliotek, jf. A210 Agnete Marie Rosencrone
44 Caritas, marmorversion Vor Frue Kirke, jf. A598 Hans Henrik Gunnerus’ 7 børn
45 Natten, marmorversion Holmens Kirke, København, jf. A901 Jørgen Conrad de Falsen
46 Ukendt omarbejdning af Dødens Genius, marmorversion Ukendt Jørgen Conrad de Falsen
47 Conrad Rantzau, marmorversion Schloss Breitenburg, Holstein, jf. A211 Conrad Rantzau
48 Amor med lyren, marmorversion Antagelig Mezotnes Pils, Bauska, Letland, jf. A786 Conrad Rantzau
49 C.W. Eckersberg, marmorversion A788 C.W. Eckersberg
49 Jacob Baden, marmorversion A863 Jacob Badens efterkommere
50 Private sager Ukendt Just Mathias Thiele
51 Private sager Ukendt Just Mathias Thiele
52 Flere blade fra den italienske grafiker Luigi Rossinis (1790-1857) grafiske serie af panoramaer over Rom Le antichità romane ossia raccolta delle più interessanti vedute di Roma antica Ukendt Johan Gunder Adler
60 Private sager Ukendt J.L. Lund
61 Private sager Ukendt J.L. Lund
58 Private sager Ukendt “Madamme Capot”, antagelig Johan Herman Cabotts enke Maria Gertruda Pericoli

Referencer

  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 30.
  • Ejner Johansson: ‘At tegne gips efter Thorvaldsen’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2001, p. 139-153.
  • F. Meldahl: Kunstudstillingerne ved Det Kongelige Akademie for de Skjønne Kunster, København 1906, p. 58.
  • Just Mathias Thiele III: Thorvaldsen i Rom. 1819-1839, København 1854, p. 223, 251-54.
  • Frederik Weilbach: ‘C.F. Hansens Christiansborg, af Slotsbygningskommissionens Papirer’, Fra Arkiv og Museum, serie 2, bind 2, hefte 2-3, København 1935, p. 130.

Omtalte værker

A45 A788 A12 A28 A598 A317 A318 A319 A320 A41 A211 A5 A223 A786 A863 A901 A201 A202 A615_1 A177 A341 A716 A22 A210 A859 A860 A194 A199 A600 A173 A39 A857 A197 A415 A279 A602 A614_2 A614_1 A614_3 A481 A347

Sidst opdateret 26.03.2023