No. 3814 af 10318
Afsender Dato Modtager
Hermann Ernst Freund [+]

Afsendersted

Livorno

2.7.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Fortegnelse over hvilke af Thorvaldsens kunstværker, der blev lastet i briggen St. Croix for at blive sejlet til Danmark.

Se original [Translation]

Livorno den 2 Juli 1825

Gode Herr Thorvalddsen!
Coptaein Klogmann komm hertil den 23 Juni og efter at have tagen onbord 52 Kasser af de 58 som jeg bragte hertil, har han imorges Tidlige løftet Anker og er gaat under Seil, fo at gaa til Dannemark. Af de 6 Kasser som er bleven her tilbage er 3 af Deres Arbeider nemligen Kassen som indeholder Grazierne og som for sin størelse ikke kunde komme med. Thi jeg har haf[t] den onbort men den kunde ikke passer[e] Lugen. Kassen som indeholder Grevinde Ostermann og den største Kasse vor der er Basriljev. Disse 3 Kasser tillig[e] 2 af mine som indeholder Mercur og 1 som er Holtens Kasse er bleven i et got og tør Pakhus hensat hos Ulrik intil vider.
herved følger Listerne paa det som Brigen har Onbort –
Da jeg nu saaledes har endt mit Æren vender jeg over Pisa, Floretz, Perutzia tilbage til Rom.
Mange hilsen fra Kapetan Clogmand til Dem; ligeledes hilser Ulrick og Marassi Dem.

Ærbødigst
HE Freund.

Fortegnelse over de Kunstsager som er indskibet i Orlogsbriggen
St: Croix ført af Capit: og Ridder Klaumann.

No 1    
2    
3 } Bassorilivoi til Christansborgs Slot
4    


5    
6    
7 } Af den Kongelige Families Byster
8    
9    
10    


11   Hielmsterns Byste
12   Thorvaldsens Byste til Hs: M: Kongen
37   En Antik Byste HC til Hs: M: Kongen


13    
62 } Til Prinsesse Caroline Amalia.
15    


16    
17    
18 } St: Lukas til Slots Kirken
19    


20 Hebe 9.    
21 Amor. 7.    
22 Amor & Psyke 13.    
23 Venre    
24 Mercurio 11.    
26 Puttino. 8.    
27 Ganimed 10 } Til Akademiet
28 Ganimed. 14.    
30 Pastore .. 15.    
32 Bassorilivoi 28    
33 Bassorilivoi.    
35 Bassorilivoi    


38 Maleri til Hs: Høihed Prinds Christian.


39        
40       [med anden hånd:]
41   Brongse og Marmor Figurer   6 Kasser bleve
42 } til Hs: Høihed Prins Christian   tilbage.
43       Grazierne i 3 Kasser og 3 kasser fra Andre  


44 Carita til en fattig Familie i Norge


45 } Til Falsen.
46    


47 Ranzaus Byste } Til Grev Ranzau
48 Amorino


49 Ekkersbergs og Badens Byste.
50 Til Thile
51 Til Thile
52 Til Adeler


56 } til Akademiet
57    


60 } til Lund
61    


58 til Madamme Capot

Livorno d: 1ste Julj 1825. HE Freund

Modtaget ombord i Briggen St: Croix d 1ste July 1825.

Fisker
Kammerjunker og Søelieutenant

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m10 1825, nr. 74
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Christian 8.s borddekoration · Falsens bestilling · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Johan Gunder Adler · Jacob Baden · Caroline Amalie · Christian 8. · C.W. Eckersberg · Jørgen Conrad de Falsen · Frederik 6. · Hans Henrik Gunnerus · Henrik Hielmstierne · Hans Christian Holten · C.A. Jensen · Martinus Christian de Klauman · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja · Conrad Rantzau · Just Mathias Thiele · J.C. Ulrich
Værker
Sidst opdateret 26.10.2020 Print