Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825

Hjemsendelsens forløb

Kunstværkerne er klar

I 1824 havde Thorvaldsen lagt sidste hånd på flere af de store bestillingsopgaver, som han havde modtaget under sit DanmarksopholdI i 1819-1820. Således var både bestillingen til den danske kongefamilieII, dele af bestillingen til Christiansborg SlotIII samt dele af bestillingen til Det Kongelige Danske KunstakademiIV færdige og klar til at blive fragtet til Danmark.

Udsigten til at få så mange af Thorvaldsens kunstværker til Danmark blev fra flere sider hilst velkommen. Man havde hidtil kun set ganske få eksemplerV på den berømte landsmands værker, og nu satte man – bogstavelig talt – alle sejl til, for at transporten skulle lykkes.

Kongens kommandoveje

Prins Christian (8.) FrederikVI meddelte kong Frederik 6.VII, at de store bestillinger hos Thorvaldsen var klar til afhentning. Frederik 6. befalede dernæst den danske flådes administrative og udøvende kommando, Admiralitets- og Commissariats CollegietVIII, at lade briggen St. Croix lægge an i Napoli eller Livorno for derfra at medbringe kasserne med Thorvaldsens kunstværker.

Briggen St. Croix var på daværende tidspunkt i Dansk Vestindien for blandt andet at sikre sø- og handelsvejen for de rejsende. Tilbageturen omkring Middelhavet måtte efter ordre fra Frederik 6. kun omfatte 14 dages ophold ved hvert anløbssted for på den måde at minimere omkostningerne ved den “lille” omvej.

Kaptajn Martinus Christian de KlaumanIX og den danske generalguvernør over de dansk-vestindiske øer Johan Frederik BardenflethX fik besked om de ændrede sejlplaner nogenlunde samtidigt med, at Thorvaldsen – via breve fra Christian Frederik og dennes privatsekretær Johan Gunder AdlerXI – fik besked på, hvilke kunstværker man ønskede afsendt (ikke alle ønsker blev opfyldt), samt hvor og hvornår man kunne forvente briggens ankomst.

Fra Dansk Vestindien til Italien

Kaptajn Klauman blev bedt om at sejle fra Dansk Vestindien den 1.3.1825, med forventet ankomst til Italien 5-6 uger senere. Afrejsen blev imidlertid forsinket på grund af sørøvere i farvandet omkring de dansk-vestindiske øer – et velkendt problem for de mange handelsskibe.

Klauman og Bardenfleth valgte at nedkæmpe sørøverne før afgang, hvilket tog godt 1½ måned. Klauman satte sejl den 15.4.1825XII, han nåede Napoli den 3.6.1825XIII og Livorno den 23.6.1825XIV.

Fra Rom til Livorno

Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst FreundXV, der arbejdede i Rom for Thorvaldsen, var af Christian Frederik via Johan Gunder Adler blevet bedt om at stå for den praktiske del af pakningen af de mange kunstværker i kasser, samt for transporten af disse fra Rom til Livorno.

Transporten fra Rom til Livorno foregik ad vandvejen. Kasserne blev sejlet ned ad Tiberen til havnebyen OstiaXVI, hvorfra turen gik nordpå til Livorno antageligt med kystfartøjet L’Anime del PurgatorioXVII.

Freund, der var taget afsted fra Rom den 10.5.1825XVIII – ude af trit med den ændrede tidsplan, som sørøverne havde afstedkommet – nåede Livorno allerede den 25.5.1825XIX. Her fik han, med hjælp fra den danske generalkonsul i Livorno J.C. UlrichXX, opmagasineret kasserne i et pakhus, hvorefter han rejste til Pisa og Firenze for dér at afvente briggen St. Croix, der som nævnt først ankom til Livorno den 23.6.1825.

Briggen lastes

Briggen St. Croix var beklageligvis for lille et skib til at rumme alle de 58 kasserXXI, som Freund havde medbragt fra Rom. Af skibstyper er orlogskibet det største, efterfulgt af fregat, korvet og barkskib. Brig og skonnert hører til i den mindre ende, hvilket blandt andet kan ses på antallet af kanoner. Man lastede St. Croix den 1.7.1825XXII med 52 kasser, hvoraf de skrøbelige gipsafstøbninger kom i lastrummet, mens kasserne med de mere vandafvisende marmorarbejder blev placeret på dækket i det fri, dog forseglet i imprægnerende beglærred.

Tilbageblevne kasser

De resterende seks kasser, der var for store til at komme igennem lugen til lastrummet, blev opmagasineret i pakhuset i Livorno, hvorfra de afventede næste hjemsendelse af kunstværker, der kom til at finde sted tre år senere i 1828XXIII. Indholdet af de tilbageblevne kasser var:

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
25 eller 29 Gratierne og Amor, gipsafstøbning Ukendt, jf. A29 Kunstakademiet
25 eller 29 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, gipsafstøbning Ukendt, jf. A167 Kunstakademiet
31, 34 eller 36 Diverse reliefferXXIV, gibsafstøbninger Ukendt Kunstakademiet
53, 54 eller 55 (i alt to kasser) Hermann Ernst Freund, Merkur, originalmodel Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5001 Slotsbygningskommissionen
59 Private sager Ukendt Hans Christian HoltenXXV

Freund havde desuden måttet efterlade fireXXVI kasser i et pakhus i Rom indeholdende blandt andet gipsafstøbninger af de af Thorvaldsen restaurerede, såkaldte ÆgineterXXVII.

Jubel i København

Klauman satte sejl fra Livorno den 2.7.1825XXVIII, hvor også Freund sendte en kvitteret transportlisteXXIX til Thorvaldsen. Briggen St. Croix anløb Københavns havn den 10.9.1825XXX. Kasserne blev pakket ud og Johan Gunder Adler meddelte 24.9.1825XXXI Thorvaldsen, at de fleste kunstværker var ankommet i god behold, dog havde nogle af gipsafstøbningerne, og navnlig statuen Hebe, A39, lidt skade.

Størsteparten af de hjemsendte kunstværker blev vist på Kunstakademiets udstillingXXXII i april 1826. Her stiftede et dansk publikum for første gangXXXIII – og under stor jubel – bekendtskab med et større udvalg af Thorvaldsens kunst.

Faktuelle oplysninger

Rom-Livorno: 10.5.1825-25.5.1825XXXIV
Afgang Livorno: 2.7.1825XXXV
Ankomst København: 10.9.1825XXXVI
Skib: Briggen St. CroixXXXVII
Kaptajn: Martinus Christian de KlaumanXXXVIII
Besætningsmedlemmer: Næstkommanderende Hans FiskerXXXIX
Passagerer:
Antal kasser: 52
Transportlister: 2.7.1825XL
Dokumenter vedrørende transporten: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Kronologi: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Oversigt over alle transporter til København 1798-1845: Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst

Hjemsendte kunstværker

De hjemsendte kunstværker er identificeret ved at sammenholde oplysninger fra forskelligt kildemateriale, dels brevvekslingenXLI omkring transporten, herunder i særlig grad transportlisten af 2.7.1825 og dels Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1826, kat.nr. 144-183.
Der er endnu visse unøjagtigheder.

Til SlotsbygningskommissionenXLII

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
1 Herkules og Hebe, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A317 Christiansborg Slot
2 Hygieia og Æskulap, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A318 Christiansborg Slot
3 Minerva og Prometheus, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A319 Christiansborg Slot
4 Nemesis og Jupiter, marmorversion Christiansborg Slot, jf. A320 Christiansborg Slot
16, 17, 18 og 19 Hermann Ernst Freund: Evangelisten Lukas, marmorversion Christiansborg Slotskirke Christiansborg Slotskirke

Til Frederik 6.XLIII

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
Antagelig 5 Frederik 6., marmorversion A859 Frederik 6.
Antagelig 6 Marie Sophie Frederikke, marmorversion A860 Frederik 6.
Antagelig 7 Caroline, marmorversion A857 Frederik 6.
Antagelig 8 Vilhelmine, marmorversion 1 SkydeselskabetXLIV, jf. A194 Frederik 6.
Antagelig 8 Vilhelmine, marmorversion 2 Schloss Glücksburg, jf. A194 Frederik 6.
Antagelig 8 Frederik (7.), marmorversion Rosenborg Slot, jf. A199 Frederik 6.
Antagelig 9 Juliane Sophie, gipsafstøbning Kan være identisk med A202 Frederik 6.
Antagelig 10 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, gipsafstøbning Kan være identisk med A201 Frederik 6.
12 Bertel Thorvaldsen , marmorversion Kunstakademiet, Akademiraadet, inv.nr. KS445, jf. A223 Hans Wests gave til Frederik 6.
37 Ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800 Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639 Hans Wests gave til Frederik 6. i den tro, at det var en antik marmorbuste af kejser Tiberius

Til Christian (8.) FrederikXLV

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
38 C.A. JensenXLVI: Kopi efter Rafaels La Madonna di Foligno Ukendt Christian Frederik
Antagelig 39 Christian (8.) Frederik, marmorversion Ukendt, jf. A197 Christian Frederik
Antagelig 40 Caroline Amalie, marmorversion Ukendt, jf. A716 Christian Frederik
Antagelig 41 Christian 8.s borddekorationXLVII Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian Frederik
Antagelig 42 Christian 8.s borddekorationXLVIII Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian Frederik
Antagelig 43 Christian 8.s borddekorationXLIX Kongernes Samling, Amalienborg, København Christian Frederik

Til Caroline AmalieL

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
Antagelig 13 Muligvis en endnu uidentificeret kopi af antik buste Caroline Amalie
Antagelig 15 Muligvis en endnu uidentificeret kopi af antik buste Caroline Amalie
Antagelig 62 Vittoria Caldoni, gipsafstøbning Ukendt, jf. A279 Caroline Amalie

Til KunstakademietLI

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
20 Hebe, gipsafstøbning Kan være identisk med A39 Kunstakademiet
21 Den triumferende Amor, gipsafstøbning Kan være identisk med A22 Kunstakademiet
22 Amor og Psyche, gipsafstøbning Ukendt, jf. A28 Kunstakademiet
23 Venus med æblet, gipsafstøbning Ukendt, jf. A12 Kunstakademiet
24 Merkur som Argusdræber, gipsafstøbning Ukendt, jf. A5 Kunstakademiet
26 Georgiana Elizabeth Russell, gipsafstøbning Kan være identisk med A173 Kunstakademiet
27 Ganymedes med Jupiters ørn, gipsafstøbning Kan være identisk med A45 Kunstakademiet
28 Ganymedes skænker i skålen, gipsafstøbning Kan være identisk med A43 Kunstakademiet
30 Hyrdedreng, gipsafstøbning Ukendt, jf. A177 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gratierne lytter til Amors sang, gipsafstøbning Kan være identisk med A602 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Musernes dans på Helikon, gipsafstøbning Ukendt, jf. A341 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Minerva, sandheden og løgnen, gipsafstøbning Ukendt, jf. A600 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,1 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,2 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Gravmæle over Auguste Böhmer, gipsafstøbning Ukendt, jf. A614,3 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Nessus og Deianira, gipsafstøbning Ukendt, jf. A481 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Amor hos Anakreon, Vinteren, gipsafstøbning Kan være identisk med A415 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Merkur bringer Bacchus til Ino, gipsafstøbning Ukendt, antagelig jf. A347 Kunstakademiet
32, 33, 35, 56 eller 57 Sandsynligvis Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, gipsafstøbning Ukendt, jf. A619 Kunstakademiet

Til private

Kasse nr. Kunstværk, materiale Nuværende ejer Daværende ejer
11 Henrik Hielmstierne, marmorversion Det Kongelige Bibliotek, jf. A210 Agnete Marie RosencroneLII
44 Caritas, marmorversion Vor Frue Kirke, jf. A598 Hans Henrik GunnerusLIII’ 7 børn
45 Natten, marmorversion Holmens Kirke, København, jf. A901 Jørgen Conrad de FalsenLIV
46 Ukendt omarbejdning af Dødens Genius, marmorversion Ukendt Jørgen Conrad de FalsenLV
47 Conrad Rantzau, marmorversion Schloss Breitenburg, Holstein, jf. A211 Conrad RantzauLVI
48 Amor med lyren, marmorversion Antagelig Mezotnes Pils, Bauska, Letland, jf. A786 Conrad RantzauLVII
49 C.W. Eckersberg, marmorversion A788 C.W. EckersbergLVIII
49 Jacob Baden, marmorversion A863 Jacob BadensLIX efterkommere
50 Private sager Ukendt Just Mathias ThieleLX
51 Private sager Ukendt Just Mathias ThieleLXI
52 Flere blade fra den italienske grafiker Luigi Rossinis (1790-1857) grafiske serie af panoramaer over Rom Le antichità romane ossia raccolta delle più interessanti vedute di Roma antica Ukendt Johan Gunder AdlerLXII
60 Private sager Ukendt J.L. LundLXIII
61 Private sager Ukendt J.L. LundLXIV
58 Private sager Ukendt “Madamme Capot”, antagelig Johan Herman CabottsLXV enke Maria Gertruda Pericoli

Referencer

Kommentarer

 1. Se artiklen Danmarksopholdet 1819-1820.

 2. Se artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 3. Se artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 4. Se artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 5. Se artiklen Kunstakademiets udstillinger i årene 1792-1824.

 6. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 7. Den danske kong Frederik 6.

 8. Den danske orlogsflådes administrative og udøvende kommando Admiralitets- og Commissariats Collegiet.

 9. Den danske søofficer Martinus Christian de Klauman.

 10. Den danske generalguvernør over de dansk-vestindiske øer Johan Frederik Bardenfleth.

 11. Den danske kabinetssekretær Johan Gunder Adler.

 12. Se Thorvaldsen-kronologien 15.4.1825.

 13. Se Thorvaldsen-kronologien 3.6.1825.

 14. Se Thorvaldsen-kronologien 23.6.1825.

 15. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 16. Jf. Thiele, op. cit., p. 254.

 17. Jf. brev af 25.5.1825 fra Hermann Ernst Freund, der anbefaler “skipperen Lami”, dvs. Francesco Lami, og kalder skibet en “Berke”, hvilket antagelig skal forstås som en bark.

 18. Se Thorvaldsen-kronologien 10.5.1825.

 19. Se Thorvaldsen-kronologien 25.5.1825.

 20. Den danske generalkonsul i Livorno J.C. Ulrich.

 21. Freund havde pakket i alt 62 kasser, men kun medbragt 58 til Livorno. De tilbageblevne fire kasser blev antagelig placeret i et pakhus i Rom, jf.:

  Af kasser med numrene: 14, 25, 29, 31, 34, 36, 53, 54, 55 og 59 blev seks opmagasineret i Livorno og fire i Rom.

 22. Se kronologien 1.7.1825.

 23. Se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 24. Det drejede sig om nogle af eller alle følgende relieffer, der blev hjemsendt i 1828 og udstillet på Kunstakademiet i 1828:

 25. Den danske præst Hans Christian Holten.

 26. Freund havde pakket i alt 62 kasser, men kun medbragt 58 til Livorno. De tilbageblevne fire kasser blev antagelig placeret i et pakhus i Rom, jf.:

  Af kasser med numrene: 14, 25, 29, 31, 34, 36, 53, 54, 55 og 59 blev seks opmagasineret i Livorno og fire i Rom.

 27. Gipsafstøbninger af de af Thorvaldsen restaurerede gavlskulpturer fra Aphaia-templet på Ægina, de såkaldte Ægineter, jf. referenceartiklen Restaurering af Ægineterne.

 28. Se Thorvaldsen-kronologien 2.7.1825.

 29. Jf. transportliste af 2.7.1825 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen.

 30. Se Thorvaldsen-kronologien 10.9.1825.

 31. Jf. brev af 24.9.1825 fra Johan Gunder Adler til Thorvaldsen.

 32. Se Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, 1826, kat.nr. 144-183, i referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

 33. Se også N.L. Høyen: Om Thorvaldsen og hans Museum i Anledning af den udstædte Indbydelse, København 1837.

 34. Se Thorvaldsen-kronologien 10.5.1825 – 25.5.1825.

 35. Se Thorvaldsen-kronologien 2.7.1825.

 36. Se Thorvaldsen-kronologien 10.9.1825.

 37. Briggen St. Croix var et af den danske flådes skibe. Det var:
 38. Den danske søofficer Martinus Christian de Klauman.

 39. Den danske næstkommanderende Hans Fisker (1793-1855) er endnu uidentificeret.

 40. Jf. transportliste af 2.7.1825 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen.

 41. Jf. dokumenter vedrørende emnet Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 42. Se artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 43. Se artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 44. Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab.

 45. Se artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 46. Den danske maler C.A. Jensen.

 47. Se artiklen Christian 8.s borddekoration.

 48. Se artiklen Christian 8.s borddekoration.

 49. Se artiklen Christian 8.s borddekoration.

 50. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 51. Se artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 52. Den danske grevinde Agnete Marie Rosencrone.

 53. Den norske toldkasserer Hans Henrik Gunnerus.
  Se også referenceartiklen Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus.

 54. Den danske søofficer Jørgen Conrad de Falsen.
  Se også referenceartiklen Falsens bestilling.

 55. Den danske søofficer Jørgen Conrad de Falsen.
  Se også referenceartiklen Falsens bestilling.

 56. Den danske greve, overskænk og gehejmestatsminister Conrad Rantzau.

 57. Den danske greve, overskænk og gehejmestatsminister Conrad Rantzau.

 58. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 59. Den danske sprogforsker og kritiker Jacob Baden.

 60. Den forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

 61. Den forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

 62. Den danske kabinetssekretær Johan Gunder Adler.

 63. Den danske maler J.L. Lund.

 64. Den danske maler J.L. Lund.

 65. Den danske maler Johan Herman Cabott.

Sidst opdateret 08.12.2021