Arkivet, Thorvaldsens Museum

Bestillingen til den danske kongefamilie

 • Under udarbejdelse, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 0000
 • Denne referenceartikel omhandler Thorvaldsens portrætbuster af den danske kongefamilie, nærmere bestemt: Kong Frederik 6., dronning Marie Sophie Frederikke, arveprinsesse Caroline, prinsesse Vilhelmine, prins Frederik (7.), kronprins Christian (8.) Frederik, prinsesse Caroline Amalie, prinsesse Juliane Marie og prins Friedrich Wilhelm Carl Ludwig.

DENNE ARTIKEL ER UNDER UDARBEJDELSE

Bestillingen

Under Danmarksopholdet 1819-20 og siden i Rom udførte Thorvaldsen en række portrætbuster af den danske kongefamilie. Gipsmodellerne blev 1823 sendt til Rom for dér at blive hugget i marmor. Marmorbusterne blev herefter fragtet til København med briggen St. Croix, og vist på Kunstakademiets udstilling i april 1826.

Portrætterne

Kong Frederik 6.
(Konge af Danmark 1808-1839)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Foto mangler Originalmodel Efter 12.11.1819-kort efter 8.1.1820 Gået tabt Modelleret under Danmarksopholdet 1819-1820
Frederik 6. Gipsafstøbning A191 Åbenstående paludamentum og bandoler
Frederik 6. Marmorversion 1823 A859 Åbenstående paludamentum og bandoler Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825, Kunstakademiets udstilling 1826


Dronning Marie Sophie Frederikke
(Gift med Frederik 6.)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Marie Sophie Frederikke Originalmodel Efter 12.11.1819-kort efter 8.1.1820 A192 Modelleret under Danmarksopholdet 1819-1820
Marie Sophie Frederikke Marmorversion 1823 A860 Empirekjole og sjal Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
Kunstakademiets udstilling 1826


Arveprinsesse Caroline
(Datter af Frederik 6. og Marie Sophie Frederikke)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Caroline Originalmodel Efter 12.11.1819-kort efter 8.1.1820 A193 Modelleret under Danmarksopholdet 1819-1820
Caroline Marmorversion 1823 A857 Empirekjole og sjal Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
Kunstakademiets udstilling 1826


Prinsesse Vilhelmine
(Datter af Frederik 6. og Marie Sophie Frederikke)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Vilhelmine Marie Originalmodel Efter 12.11.1819-kort efter 8.1.1820 A194 Modelleret under Danmarksopholdet 1819-1820
Vilhelmine Marmorversion 1 1823-1825 Skydeselskabet Uden skuldre, lille udsnit af brystet Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Foto mangler Marmorversion 2 1823 Schloss Glücksburg, Tyskland Uden skuldre, lille udsnit af brystet Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
antagelig marmorversion 2 på Kunstakademiets udstilling 1826
Vilhelmine Originalmodel 1828 A196 Modelleret i Rom, 19 år, forlovet med Frederik (7.)
Vilhelmine Marmorversion 1828 A195 19 år, forlovet med Frederik (7.)


Prins Christian (8.) Frederik
(Fætter til Frederik 6., gift med Caroline Amalie)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Foto mangler Originalmodel 1 7.1. – 13.1.1821 Destrueret? Modelleret i Rom, uden paludamentum
Christian (8.) Frederik Gipsafstøbning efter originalmodel 1 1821 Uden paludamentum A197
Foto mangler Marmorversion Ukendt ejer, jf. A197 Uden paludamentum Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
Kunstakademiets udstilling 1826
Thorvaldsen, Bronzebuste af Christian (8.) Frederik, 1833, Rosenborg Slot Bronzeversion 1833 De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborg Slot, jf. A197
Christian (8.) Frederik Originalmodel 2 1821 A753 Modelleret i Rom, med paludamentum
Christian (8.) Frederik Marmorversion 1 1821 Antagelig Schloss Glücksburg, Tyskland Med paludamentum
Foto mangler Marmorversion 2 Ukendt ejer Til Sommariva, med paludamentum
Foto mangler Marmorversion 3 1823 Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot Hugget af Hermann Ernst Freund, med paludamentum Kunstakademiets udstilling 1837


Caroline Amalie af Augustenborg
(Gift med Christian (8.) Frederik, søster til Christian Carl Friedrich August og Friedrich August Emil)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Caroline Amalie Originalmodel 1 Påbegyndt 28.12.1820 A716 Uden skuldre, lille udsnit af brystet, modelleret i Palazzo Negroni, Rom
Foto mangler Marmorversion Ukendt ejer, jf. A716 Uden skuldre, lille udsnit af brystet Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
Kunstakademiets udstilling 1826
Foto mangler Originalmodel 2 samme tidsrum? Destrueret? Modelleret i Rom, empirekjole og sjal
Caroline Amalie Gipsafstøbning efter originalmodel 2 1820-1821 A754 empirekjole og sjal
Foto mangler Marmorversion 1 1821 Antagelig Schloss Glücksburg, Tyskland Empirekjole og sjal
Foto mangler Marmorversion 2 Ukendt ejer Sommariva, empirekjole og sjal
Foto mangler Marmorversion 3 1823 Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot Hugget af Hermann Ernst Freund, empirekjole og sjal
Caroline Amalie Gipsafstøbning 1833 A198 uden skuldre, lille udsnit af brystet, fyldigere frisure
Thorvaldsen, Bronzebuste af Caroline Amalie, 1833, Rosenborg Slot Bronzeversion 1833? De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborg Slot, jf. A198 uden skuldre, lille udsnit af brystet, fyldigere frisure
Caroline Amalie Skitse 1821 Nysø34 Modelleret i Rom
Caroline Amalie Originalmodel 1827 A164 Modelleret i Rom,
hverken gipsafstøbning eller marmorversion blev udført trods Christian (8.) Frederiks ønske


Prins Frederik (7.)
(Søn af Christian (8.) Frederik og dennes første hustru Charlotte Frederikke)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Frederik (7.) Originalmodel Antagelig januar-februar 1820 A199 Modelleret under Danmarksopholdet 1819-1820, 12 år
Thorvaldsen, Frederik (7.), 1823, De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborg Slot Marmorversion 1823 De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborg Slot 12 år Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
Kunstakademiets udstilling 1826
Foto mangler Originalmodel 1828 Ukendt ejer Forlovet med Vilhelmine, 19 år, med paludamentum, modelleret i Rom
Frederik (7.) Marmorversion 1828 A200 19 år, forlovet med Vilhelmine, med paludamentum


Prinsesse af Danmark og Hessen-Philipsthal-Barchfeld Juliane Sophie
(Søster til Christian (8.) Frederik, gift med Friedrich Wilhelm Carl Ludwig)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Juliane Sophie Gipsafstøbning 1 1822 A202 “tagne in duplo”, dvs. afstøbt i to kopier Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
Kunstakademiets udstilling 1826
Foto mangler Gipsafstøbning 2 1822 Ukendt opholdssted


Prins af Hessen-Philipsthal-Barchfeld Friedrich Wilhelm Carl Ludwig
(Svoger til Christian (8.) Frederik, gift med Juliane Sophie)
Foto Version Datering Nuværende ejer Kendetegn Se også
Friedrich Wilhelm Carl Ludwig Gipsafstøbning 1 1822 A201 “tagne in duplo”, dvs. afstøbt i to kopier Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825,
Kunstakademiets udstilling 1826
Foto mangler Gipsafstøbning 2 1822 Ukendt opholdssted

Omtale i breve og regnskaber

“Jeg troer vist at det vilde være Kongen og Dronningen behageligt om De udbad sig at modellere den Kongelige Familie og ligeledes beder jeg Dem, ved Lejlighed, før Deres Afrejse at modellere min Søns Büste og at lade den forme for min Regning. Hvor De skal kunne modellere min Gemalindes og min Büste vil afhænge af Omstændighederne, gid det endnu maatte være mueligt i Kiøbenhavn.”

Brev af 14.11.1819 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen

“Jeg erfarer med megen Fornøjelse at De har den Villighed at ville forfærdige min Søns Büste.”

Brev af 6.1.1820 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen

“Har Du seet Thorwaldsens Modelleringer af det Kongel. Herskabs Byster”

Brev af 7.1.1820 fra P.O. Brøndsted til Holger Halling Aagaard

“Prindsessens og samt hendes Systers Byster ere nu næsten færdige fra Thorvaldsens Haand. Kongens og Dronningens ligeledes. Arbeidet har lykkedes meget godt.”

Brev af 8.1.1820 fra Niels Rosenkrantz til Matthias Friis von Irgens-Bergh

“Deres Majestæters Buster og begge de Kongl. Prindsessers har jeg modeleret, [...]
Underdanigst skal jeg efterkomme Deres Høiheds Ønske, at modelere H.K., Deres Høiheds kiære Søn.”

Brev af efter 6.1.1820, før 15.2.1820 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik

“Han er frisk og som sædvanlig ivrig i sin Dont og hans sidste Arbejder ere 4 prægtige Byster: af Kejser Alexander, Prinds Schwarzenberg, og vor Prinds Christian og Gemalinde.”

Brev af 24.1.1821 fra P.O. Brøndsted til Holger Halling Aagaard

“Ieg sender Dem herved det ønskede Maal, heele Længden af Baandet om Hofden, fra 1 til 2 er Maalet taget rundt om Hofterne paa det første Sted, fra 4 til 3 er Afstanden fra Kanten af den ene Skulder til den anden som vi allerede haver paa Busten, men taget i lige Linie. Prindsessen ønsker at Kiolen paa Skulderne maatte synke synderlig mere end paa Busten.
I Henseende til Forsendelsen af vore Buster til Neapel da beder jeg Dem medregnet de som Scholten har medtaget eller i alt at oversende under Adresse til Secretair Due 4 af Prindsessens og 7 af min.”

Brev af 17.4.1821 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen

“Buster i Marmor. Prindsen – Prindsessen – Alexander – Freunds Mercur til Christiansborg Slot, blev afstøbt i de sidste Dage ieg var der. Han arbeider nu paa D.D.H.H. Byster”.

Brev af 5.1.1822 fra Jørgen Koch til Johan Gunder Adler

“jeg har siden her havt den Fornøjelse at modellere Ds. HHrs Prinds Christian Frederiks og Gemalindes Prindsesse Carolines og nu sidst Prindsesse Julianes Büster. Det forekommer mig at de alle ere meget lignende.”

Brev af 13.2.1822 fra Thorvaldsen til Christian Carl Friedrich August

Citat

Brev af 25.5.1822 fra P.O. Brøndsted til Caroline Amalie

“Indsluttede Cognossement vidner om at Kapt. Martin Hansen førende Skibet Ploug Goldet[?] har overtaget 3 Kasser m[ærket?] A.T. No. 2.3 og 5 til Neapel som indeholde den kongl Families Büster”

Brev af 15.10.1822 fra Peder Malling til Thorvaldsen

“Det glæder mig at erfare at det Skib som medbringer Modellerne, som jeg i Kiøbenhavn forfærdigede, af den Kongelige Families Büster, omsider er ankommet til Napoli. De Bemærkninger som Ds Højhed anførte i et af Deres seneste Breve til Brøndsted og som han har meddelt mig, angaaende Prindsesse Wilhelmines Byste, skal jeg ved Udførelsen omhyggelig beagte.”

“Udførelsen af Deres Højheders Byster i Marmor lykkedes ham til min fuldkomneste Tilfredshed”.

Brev af 29.4.1823 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik

“her er ankommen en Dansk Brig fra Kiøbenhavn Ploug kaldet, ført af Skipper M Hansen, samme haver ombord 3 Kasser med Gibs figurer til Dem, hvilket jeg har erfaret af Skipperens Connoissementer, og da jeg fornemmer at her var ingen paa Stedet der har Order at modtage dem, Giør jeg mig en Fornøielse af at kunne være Dem til Tieneste ved at Besørge Dem disse Skiøverts til Rom.
Kaptain M Hansen har maattet giort Haveri i Norge, hvilket her skal blive opgiort; da nu den heele hidbragte Ladning skal gaa ind i Haveriet, er det nødvendigt at have Verdien af disse 3 Kassers Indehold.
Jeg har søgt at forhindre at Kasserne bliver aabnet for ikke at Brække eller Beskadige Figurene; derimod har jeg lovet Skipperen at tilskrive Dem og erholde Verdiens beløb for at kunne opgive den til Dispacieuren; De behager i følge her af, med omgaaende Post at opgive enten mig eller til anden Person hvad De mueligen troer de kunne være verd samt Order for Fragtens Udbetalning.”

Brev af 6.5.1823 fra E.H. Fleischer til Thorvaldsen

“Det er mig en Glæde at høre, at De er tilfreds med de Værker, De skaber og som udføres under Deres Øine. Jeg takker Dem for den Opmærksomhed, De vil anvende paa Prindsesse Wilhelmines Haar, hvilket meget vil bidrage til Ligheden. Min Søns Buste er De vel saa god ved Leilighed at udføre i Marmor.
Ligeledes vilde jeg meget bede Dem, kiære Hr. Etatsraad Thorvaldsen, ei at udsætte at modellere min Kones Statue efter den lille Schize, De udkastede; den havde ganske Hendes Holdning, og ved Hiælp af Maalet og af Hendes Buste, vil det vist fuldkommen lykkes for Dem – Prindsessen er siden den Tid snarere bleven førere end magrere saa at De vil giøre vel i at holde den fyldigere, især hvad Armene angaaer, som ere særdeles vel dannede”.

Brev af 2.6.1823 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen

“Per aver messo sotto il telaro un sasso per un pezzo nuovo del trionfo, rivoltato, e messo in piano un altro pezzo, e messo sù il sasso per la Regina di Danimarca (Busto)”

Regnskab af 18.10.1823 fra NN til Thorvaldsen

“A Franceschi giornate 3 al busto della Regina di Danimarca”

Regnskab af 18.10.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“Sasso per la regina di Danimarca”

Regnskab af 25.10.1823 fra NN til Thorvaldsen

“A Franceschi giornate 3 all busto della R: di Danimarca e non tirato avanti perche il marmo non era perfeto
e piu a Franceschi giornate 3 ricominciato il medemo busto”

Regnskab af 25.10.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Franceschi giornate 7 ½ compreso un giorno di festa al busto del Ritrato della Regina di Danimarca”

Regnskab af 31.10.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Giacomo giornate 5 per cometere il freggio d’Alessandro e piu per un pieducio per la famiglia R. di Danimarca
Al ferraro”

Regnskab af 31.10.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Franceschi giornate 7 al busto della R: di Danimarca”

Regnskab af 8.11.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Giacomo gironate 6 ½ per cometere il Freggio d’Alessandr
e piu per un pieducio per la Famiglia R. di Dani.ca
Al ferraro”

Regnskab af 8.11.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Franceschi giornate 7 ½ al ritrato della F: R. di Dani.ca
A Giacomo per un pieducio per i medemi ritrati
e piu per un voto delli sopra nomati Ritrati della F. R. D”

Regnskab af 22.11.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Franceschi giornate 7 ½ al ritrato del R: di Danimarca
A Giacomo giornate 3 per cometere il freggio d’Alessandro
e piu per il voto di un ritrato dei sopra detti busti
e piu A Giacomo per un pieducio per li anzi detti ritrati”

Regnskab af 29.11.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Franeschi giornate 7 al Ritrato del R. di Danimarca”

Regnskab af 6.12.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Franceschi giornate 6 ½ al ritrato della Reggina di Danimarca”

Regnskab af 13.12.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“Al segatore Baccoco per un taglio fatto al busto del R: di Da:”

Regnskab af 21.12.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“A Giacomo giornate 3 per cometere il freggio d’Alessandro
e piu giornate 1 al ritrato della Principessa maggiore di Danimarca”

Regnskab af 27.12.1823 fra Luigi Bienaimé til Thorvaldsen

“Maatte til den Tid Portraitstatuen af min Gemalinde være modelleret og afstøbt da veed De kiere Hr. Etatsraad Thorvaldsen at De opfyldte et af mine kiereste Ønsker. – De sendte mig da en Afstøbning og beholdt Original-Afstøbningen og seenere eenedes vi om Udførelsen i Marmor, naar Deres og min Lejlighed var dertil. Jeg bemærker at Prindsessen siden den Tid De modellerede Hendes Büste er bleven førere saa at Statuen vil ligne meest naar De holder den fyldig, især have Armene nu en fyldig og skiøn Form”.

Brev af 26.2.1825 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen

“Jeg modtog i dette Øjeblik Brev fra Prinds Christian, hvori han især beder mig at medtage Deres Christus Figur, Marmor Basreliefs og Busterne af den Kongelige Famillie.”

Brev af 4.6.1825 fra Martinus Christian de Klauman til Thorvaldsen

“Det samme er Tilfældet med Pr Philipsthals Buster: jeg vidste ikke at de vare tagne in duplo og maatte derfor ligeledes spørge hvorfor de skulde betales to Gange. Nu er Alting i Orden.”

Brev af 25.10.1825 fra Johan Gunder Adler til Hermann Ernst Freund

“Selv ønskede jeg meget at modtage min Gemalindes og min egen Portrait Büste med Skulder og Bryst, saaledes som de forrige Aar oversendte Büster af Kongen og Dronningen, udført i Marmor.
Jeg nævner ligeledes Portrait Statuen af min Gemalinde hvilken kun kunde være i Gibs, men som vilde have usigelig Værd for mig, modelleret af Deres Haand.”

Brev af 25.11.1826 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen

“I Marmor vover jeg imidlertid ei at love mere færdigt til at afgaa, end Deres Kongelige Høiheds egen og Deres Gemalindes Buster, de tvende Cariatider for Trongemakket, og en Døbefong, som jeg ønsker at forære til en Kirke i Island. Det giør mig usigeligt ondt, at jeg ei er færdig med Portraitstatuen af Hendes Kongelige Høihed. Jeg har engang begyndt derpaa, men formedelst Sygdom var jeg nødt til at lade den staae ufuldendt, og den er endelig som en Følge deraf falden sammen og vorden ubrugelig. Imidlertid haaber jeg snart igien at begynde paa et Arbeide, der for mig er saa interessant, og hvilket jeg giør mig en Ære af at udføre.”

Brev af 4.2.1827 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik

Referencer

 • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, bind II, p. 1-19, 39- [se de respektive personers biografi for specifikke sidehenvisninger].

Ad Frederik 6., A191 og A859:

 • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, bind I, p. 22, 126, bind II, p. 1-3, 5-7, 17, 18, 23, 24, 32, 47, 51, 76, 78, 178, 306, 332, 344, 351, 375, III, p. 10, 51, 57, 84, 85, 95, 121, 126, 135, 188, 189, 196, 231, 234.
  Thiele III, p. 43, 61, 164, 173, 251, 253, 293, 334.

Ad Marie Sophie Frederikke, A192 og A860:

 • Sass: Op. cit., bind II, p. 4, 6, 7, 10.

Ad Caroline, A193 og A857:

 • Sass: Op. cit., bind II, p. 8, 11, 12.

Ad Vilhelmine, A194:

 • Sass: Op. cit., bind II, p. 9, 12, 13.

Ad Vilhelmine, A195 og A196:

 • Sass: Op. cit., bind II, p. 13.

Ad Frederik (7.), A199:

 • Sass: Op. cit., bind II, p. 13-16.

Ad Frederik (7.), A200:

 • Sass: Op. cit., bind II, p. 176-183.

Ad Caroline Amalie, Nysø34:

 • L. Müller 1848: Op. cit., p. 22.
 • Plon 1867: Op. cit., p. 285.
 • Plon 1874: Op. cit., p. 465.
 • Thiele 1832, 2. del: Op. cit., p. 83.
 • Thiele 1854, III: Op. cit., p. (se under 1820 og 1827).

Ad Caroline Amalie, A164:

 • M. Galschiøt: Thorvaldsens Museum, København 1895, p. 140.
 • E. Hannover: Thorvaldsens værker, København 1907, p. 35, pl. 81.
 • Jørgen B. Hartmann & Klaus Parlasca: Antike Motive bei Thorvaldsen, Tübingen 1979, p. 64-65.
 • F.C. Hillerup: Thorvaldsen og hans værker, II, København 1843, p. 26, 56, tavle CLVII.
 • L. Moltesen: Bertel Thorvaldsen, København 1929, p. 473.
 • O.V. Mourier: Oversigt over Thorvaldsens værker, København u.å.
 • Ludwig Müller: Thorvaldsens Museum, I, København 1848, p. 22, A164.
 • Sigurd Müller: Thorvaldsen, hans Liv og hans Værker, København 1893, afb. p. 200.
 • Th. Oppermann: Thorvaldsen i Rom og København, 1819-1855, København 1930, p. 28, 79.
 • Eugène Plon: Thorvaldsen, Sa Vie et son Oeuvre, Paris 1867, p. 285.
 • Eugène Plon: Thorvaldsen, Sa Vie et son Oeuvre, Paris 1874, p. 465.
 • P.O. Rave: Thorvaldsen, Berlin 1942, p. 101, afb. p. 92.
 • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, bind II, p. 39-49, afb. p. 47.
 • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 105.
 • Just Mathias Thiele: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, 2. del, København 1832, p. 83, pl. CLVII.
 • Just Mathias Thiele: Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen tilligemed en historisk ordnet Fortegnelse paa de Arbeider, hvilke han indtil nærværende Tid har udført, København 1837, p. 40.
 • Just Mathias Thiele: Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen. Tilligemed en historisk ordnet Fortegnelse paa de Arbeider, han har udført, København 1849, p. 52.
 • Thiele III: Thorvaldsen i Rom 1819-1839, København 1854, p. 98, 109, 175, 251, 293, 300, 305, 309, 334, 473, 478, 481, 482.
 • Udstillingskatalog: Bertel Thorvaldsen, Skulpturen, Modelle, Bozzetti, Handzeichnungen, Gemälde aus Thorvaldsens Sammlungen, Kunsthalle Köln, 1977, p. 74, 129, 164.

Sidst opdateret 08.12.2022