Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2821 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Firenze

17.4.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiere Hr Etatsraad Thorvaldsen! Det vil fornøje Dem at erfare vores lykkelige Ankomst til Florenz d. 12e dennes. Vejret var slet nok heele Tiden, men vi ere ikke blevne forkiølede derved. Prindsessen hilser Dem meget og vi haabe begge at De tænker ret ofte paa os. Ieg sender Dem herved det ønskede Maal, heele Længden af Baandet om Hofden, fra 1 til 2 er Maalet taget rundt om Hofterne paa det første Sted, fra 4 til 3 er Afstanden fra Kanten af den ene Skulder til den anden som vi allerede haver paa Busten, men taget i lige Linie. Prindsessen ønsker at Kiolen paa Skulderne maatte synke synderlig mere end paa Busten.
I Henseende til Forsendelsen af vore Buster til Neapel da beder jeg Dem medregnet de som Scholten har medtaget eller i alt at oversende under Adresse til Secretair Due 4 af Prindsessens og 7 af min. –
Jeg beder Dem at hilse Brøndsted Freund Koch og vore øvrige danske Landsmænd og Venner i Rom – og henlever kiere
Hr Etatsraad Deres

forbundne og tienstvillige

Florenz d. 17 April 1821 Christian Frederik
Arkivplacering
m7 1821, nr. 28
Thiele
Thiele III, p. 109.
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Portrætstatuen af Caroline Amalie
Personer
Caroline Amalie
Værker
Sidst opdateret 10.01.2020 Print