Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3798 af 10318
Afsender Dato Modtager
Martinus Christian de Klauman [+]

Afsendersted

Napoli

4.6.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto Thorvaldsen / a / Rome.

Poststemplet: “4 GIV[GNO]” og “7 GIVGNO”.

Tilskrift:
Herr Etatsraad og Ridder Thorvaldsen

Resumé

Sørøvere i farvandet omkring Dansk Vestindien er blevet nedkæmpet, men har forårsaget forsinkelse for briggen St. Croix, der nu ligger for anker i Napoli.

Se original

Briggen St: Croix til Ankers
ved Neapel d 4de Juni 1825.

Høystærede Herr Etatsraad!
Jeg iiler med at underrette Dem, min ædle Ven, om min Ankomst hertil den 3de Juni efter 6½ Uges Reyse fra Vestindien, hvilket jeg først forlod den 15e May da den danske Gouverneur beholdt mig saalænge der for at holde Farvandet rydeligt for Søe Røvere af hvilket Utøy der sværmede Endeel.
Briggen er kun liden og kan derfore kun medtage Lidet af det den skulle hiembringe, jeg skal imidlertid medtage saameget som mueligt.
Af de store Gibs Afstøbninger vil jeg kun kunne medtage meget faa og de mindste, skulle derimod nogle af Deres egne kostbare Mesterværker fuldendte i Marmor være færdige til at embarquere, da skal jeg giøre Alt for at medtage dem til Dannemark. Jeg modtog i dette Øjeblik Brev fra Prinds Christian, hvori han især beder mig at medtage Deres Christus Figur, Marmor Basreliefs og Busterne af den Kongelige Famillie.
Jeg ville nu ønske at jeg commanderede en hollandsk Fløyte istæden for min letseylende Brig, thi da ville jeg være istand til at medtage alle disse herlige Kunstsager. Sidst i denne Maaned haaber jeg at være i Livorno, og efter 10 a 12 Dages Ophold der at tiltræde Hiemreysen til Fødelandet.
Da mit Ophold i disse blide Regioner kun bliver kort og jeg ikke kan forlade mit Skib, bliver jeg desværre berøved Leyligheden til at see og omfavne Dem i Rom, jeg maae derfore lade mig nøye med skriftlig at forsikkre Dem om mit inderligste Venskab og min fuldkomneste Høyagtelse

ærbødigst
MC Klauman

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m10 1825, nr. 67
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Johan Frederik Bardenfleth · Christian 8.
Værker
Sidst opdateret 29.04.2015 Print