The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3775 of 10246
Sender Date Recipient
Martinus Christian de Klauman [+]

Sender’s Location

Napoli

4.6.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Alberto Thorvaldsen / a / Rome.

Poststemplet: “4 GIV[GNO]” og “7 GIVGNO”.

Tilskrift:
Herr Etatsraad og Ridder Thorvaldsen

Abstract

Pirates in the waters of the Danish West Indies have been defeated, but they have caused the delay of the brig St. Croix, which is now at anchor in Naples.

See Original

Briggen St: Croix til Ankers
ved Neapel d 4de Juni 1825.

Høystærede Herr Etatsraad!
Jeg iiler med at underrette Dem, min ædle Ven, om min Ankomst hertil den 3de Juni efter 6½ Uges Reyse fra Vestindien, hvilket jeg først forlod den 15e May da den danske Gouverneur beholdt mig saalænge der for at holde Farvandet rydeligt for Søe Røvere af hvilket Utøy der sværmede Endeel.
Briggen er kun liden og kan derfore kun medtage Lidet af det den skulle hiembringe, jeg skal imidlertid medtage saameget som mueligt.
Af de store Gibs Afstøbninger vil jeg kun kunne medtage meget faa og de mindste, skulle derimod nogle af Deres egne kostbare Mesterværker fuldendte i Marmor være færdige til at embarquere, da skal jeg giøre Alt for at medtage dem til Dannemark. Jeg modtog i dette Øjeblik Brev fra Prinds Christian, hvori han især beder mig at medtage Deres Christus Figur, Marmor Basreliefs og Busterne af den Kongelige Famillie.
Jeg ville nu ønske at jeg commanderede en hollandsk Fløyte istæden for min letseylende Brig, thi da ville jeg være istand til at medtage alle disse herlige Kunstsager. Sidst i denne Maaned haaber jeg at være i Livorno, og efter 10 a 12 Dages Ophold der at tiltræde Hiemreysen til Fødelandet.
Da mit Ophold i disse blide Regioner kun bliver kort og jeg ikke kan forlade mit Skib, bliver jeg desværre berøved Leyligheden til at see og omfavne Dem i Rom, jeg maae derfore lade mig nøye med skriftlig at forsikkre Dem om mit inderligste Venskab og min fuldkomneste Høyagtelse

ærbødigst
MC Klauman

General Comment

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m10 1825, nr. 67
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Johan Frederik Bardenfleth · Christian 8.
Works
Last updated 29.04.2015 Print