The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.6.1825

Den danske generalguvernør over Dansk Vestindien, søofficer Johan Frederik Bardenfleth.
Bardenfleth skrev til Thorvaldsen to dage før briggen St. Croix’ afrejse, jf. brev af 13.4.1825.

Last updated 05.02.2014